Ministerstvo zdravotníctva spúšťa tender na novú nemocnicu

Doctors Nurse senior Female Patient in Hospital Corridor

Projekt výstavby novej nemocnice v Bratislave vstupuje do ďalšej, veľmi dôležitej fázy. Ministerstvo zdravotníctva spúšťa verejné obstarávanie na výber partnera na výstavbu, financovanie, 30-ročnú prevádzku a údržbu novej nemocnice v Bratislave, ktorá bude poskytovať nielen špičkovú zdravotnú starostlivosť, ale zameria sa aj na oblasť vzdelávania a výskumu. “Predsúťažné rokovania potvrdili, že výstavba prvej nemocnice novej generácie v našom regióne je atraktívnou príležitosťou pre lokálny, regionálny aj medzinárodný súkromný sektor. Projekt modernej nemocnice počíta s približne 880 lôžkami, ročne má zvládnuť 44- tisíc hospitalizácií, 875- tisíc návštev v ambulanciách, 610- tisíc diagnostických výkonov a 47- tisíc operácií,” povedal minister zdravotníctva Viliam Čislák.

Vyhláseniu verejného obstarávania predchádzalo okrem schválenia zámeru Vládou SR a vypracovania štúdie uskutočniteľnosti aj množstvo rokovaní a získavania skúseností v zahraničí. “Sme si vedomí, že otvorenosť, transparentnosť a férovosť v procese výberu a realizácie sú nevyhnutné pre dôveryhodnosť a tým aj samotnú úspešnosť takto nastaveného projektu,” zdôraznil minister Čislák. Aj z tohto dôvodu bude ministerstvo pokračovať v otvorenom a aktívnom informovaní odbornej a laickej verejnosti o projekte.  Podmienkou stanovených kritérií je aj odtajnenie Štúdie uskutočniteľnosti investícií v akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, ktorú schválila Vláda SR minulý rok.

Ministerstvo bude projekt novej nemocnice obstarávať  prostredníctvom súťažného dialógu. Do konca marca tohto roka plánuje vybrať účastníkov súťažného dialógu, s ktorými bude  rokovať a pripravovať súťažné podklady. Jednou z najdôležitejších podmienok, ktoré bude musieť uchádzač spĺňať, je reálna komplexná referencia z naplánovania, dodania a prevádzkovania terciárnej nemocnice, ktorá si vyžiadala investíciu v hodnote minimálne 100 mil. eur, disponuje minimálne 200 lôžkami a ročne vykazuje minimálne 13-tisíc ukončených hospitalizácií. “Táto podmienka je pre nás veľmi dôležitá. Uchádzač, ktorý môže postúpiť do ďalšieho kola, sa nielenže musel podieľať na podobnom projekte za posledných osem rokov, ale v uplynulých troch rokoch podobnú nemocnicu minimálne jeden rok aj prevádzkoval,” zdôraznil generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky Ivan Poprocký.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto fázy verejného obstarávania je dialóg nielen s účastníkmi konania, ale aj odborníkmi a ďalšími  zainteresovanými skupinami. “Je dôležité akcentovať, že transparentnosť, otvorenosť a férovosť sú pre nás alfou a omegou celého projektu. Sme presvedčení, že v jednotlivých fázach súťažného dialógu by nemala byť vynechaná žiadna z relevantných skupín, či už odbornej alebo laickej verejnosti,” podotkol Poprocký.

Výsledkom súťažného dialógu budú komplexné súťažné podklady, ktoré obsiahnu  sústavu zmlúv s pevnou a podrobnou definíciou nemocnice a samozrejme aj záväzky súkromného a verejného partnera. Do týchto súťažných podkladov budú musieť následne uchádzači predložiť svoje ponuky. Časový harmonogram počíta s tým, že ponuky by mali uchádzači predložiť do konca tohto roka, pričom k podpisu zmluvy by mohlo  dôjsť na jar 2016.

Ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo počet účastníkov v súťažnom dialógu obmedziť maximálne na desať. K tomuto kroku pristúpilo najmä z dôvodu, že viesť dialóg v primeranej kvalite s viacerými uchádzačmi by nebolo efektívne. “Ak svoje ponuky po ukončení súťažného dialógu predložia aspoň traja uchádzači, budeme to považovať za úspešný proces, ktorý podľa našich kritérií spĺňa všetky podmienky tak, aby sa medzi uchádzačmi realizovala  riadna súťaž,” informoval  Poprocký.

Súčasťou oznámenia o začatí verejného obstarávania je aj celková cena zákazky. Zákon o verejnom obstarávaní jasne uvádza, že táto suma nemôže obsahovať len investície na výstavbu, ktoré ministerstvo predpokladá vo výške od 200 do 250 mil. eur, ale musí predstavovať celkový súhrn ročných výnosov súkromného partnera počas 30-ročnej prevádzky. Na základe predpokladaných výpočtov vyplývajúcich zo štúdie uskutočniteľnosti je táto suma v oznámení o začatí verejného obstarávania stanovená na 6,3 mld. eur.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com