Budú nové lieky v budúcnosti lacnejšie?

Fifty euro banknote whith pills on itPred dvomi rokmi dosiahla vrchol vlna ukončenia patentovej ochrany na viacero liekov, čo vyvolalo príchod nových liekov na farmaceutický trh. V roku 2014 Centrum pre hodnotenie liečiv a výskum FDA (Úrad pre potraviny a lieky) schválilo v USA 41 nových prípravkov. Je to najviac za posledných 18 rokov. Ako uviedla agentúra Reuters, Európsky úrad pre liečivé prípravky schválil 82 nových prípravkov. Uvedené číslo však zahŕňa aj generické lieky, teda také, ktorým skončila patentová ochrana.

Takmer polovicu nových liekov schválených v USA tvorili lieky na vzácne ochorenia. Znamená to, že výrobcovia sa začínajú zameriavať na špecializované produkty určené pre vybranú skupinu pacientov, kde sú náklady na jedného pacienta minimálne 100 000 dolárov a v danom terapeutickom segmente je minimálna konkurencia. Je logické, že zdravotné poisťovne aj vlády jednotlivých krajín prejavujú nespokojnosť s vysokými cenami týchto liekov a snažia znížiť nárast nákladov pri liečbe vzácnych ochorení.

Agentúra Reuters zaradila medzi priekopnícke nové lieky dva preparáty vyrábané firmami Merck & Co. a Bristol-Myers Squibb. Ide o imunoterapeutiká, ktoré by mohli dosiahnuť na tržbách viac ako astronomických 30 miliárd dolárov. Aj z tohto dôvodu došlo v minulom roku k tretinovému nárastu indexu Nasdaq Biotechnology a množstvu nových investícií do biotechnológií.

Nemožno však vylúčiť, že „zlaté časy“ biotechnológií na burzách sa pomaly skončia. Kvôli vysokým cenám nových liekov sa zintenzívnili reštrikčné aktivity zdravotných poisťovní v ich využívaní. Výrazný tlak na znižovanie cien „starších“ prípravkov na liečbu diabetes mellitus či chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa už prejavil nielen znížením ich úhrad zo zdravotného poistenia, ale aj výrazným rozšírením lacnejších liekov v tomto segmente. Rovnaký trend sa čoskoro predpokladá aj u novších liekov.

Autor: poly

Foto: fotolia.com