Epidémia žltačky na strednom Slovensku stále pokračuje

mask protection for flu

S príchodom teplejších dní a nadchádzajúceho leta hlásia epidemiológovia z viacerých okresov Banskobystrického kraja väčšie, či menšie epidémie vírusovej hepaditídy typu A (žltačka typu A).

V minulom týždni zaevidovali epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica za okres Banská Bystrica dva laboratórne potvrdené prípady na toto ochorenie. Jedná sa o 2 žiakov Špeciálnej základnej školy v Banskej Bystrici- u jedného dievčaťa a jedného chlapca. Obe deti sa nakazili počas pobytu v detskej psychiatrickej liečebni Kremnica. V súvislosti s výskytom prvého prípadu boli pod zvýšený zdravotný dozor zaradené deti z triedy, ktorú navštevoval chorý a tiež kontakty z Detského domova Srdiečko, kde dieťa žije. Pri výskyte druhého prípadu vzhľadom na charakter školského zariadenia boli pod zvýšený zdravotný dozor zaradení všetci žiaci školy, ako aj jej personál. Dieťa tiež žije v Detskom domove Srdiečko. Všetky nariadené epidemiologické opatrenia sa priebežne zabezpečujú. Oba prípady súvisia s protrahovanou epidémiou vírusovej hepatitídy typu A v okrese Žiar nad Hronom. Choré deti sa na škole ani v domove počas vypuknutia prvého prípadu nestretli, nakoľko druhý prípad bol v tom čase ešte v liečebni.

Slovensko má jednu z najvyšších chorobností na hepatitídu (žltačku) typu A v Európe. V rebríček výskytu tejto „choroby špinavých rúk“ nás predstihlo len Bulharsko a Rumunsko, pomerne zlá situácia bola aj v Španielsku. Pritom sa voči nemu môžeme chrániť hlavne dodržiavaním zásad hygieny, umývaním rúk pred jedlom, líčením, či každou činnosťou, kde si rukami siahame na tvár v blízkosti úst.

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com