Hepatitídy typu A, B, C, D a E sú stále reálnou hrozbou

spritze,injektion

O závažnom zdravotníckom probléme, ktorý predstavujú rôzne typy vírusových hepatitíd na Slovensku i v zahraničí, informovali dnes odborníci na tlačovej besede v Bratislave pri príležitosti blížiaceho sa 7. svetového dňa hepatitídy, ktorý bude 28. júla.

“Vírusy hepatitídy A, B, C, D a E sú stále medzi nami a spôsobujú rozličné choroby pečene od akútnych až po chronické, od ľahkých foriem až po ťažké a komplikované formy, ako je cirhóza, ba aj rakovina pečene,” konštatoval Štefan Hrušovský, prednosta I. internej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Dionýza Diešku, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre hepatológiu.

Ako ďalej uviedol, hepatitída A prebieha vždy ako akútna choroba, často so žltačkou, neohrozuje však život, priebeh býva mierny. Počas choroby sa vytvorí imunita a dnes je aj účinná prevencia – očkovanie proti hepatitíde A.

Hepatitída B môže mať rozličný priebeh – bleskový, akútny, chronický alebo nosičstvo vírusu. Najčastejší je akútny priebeh, často bez žltačky, vylieči sa do pol roka od začiatku choroby, pričom vzniká trvalá imunita. Asi 10 percent infekcií prebieha chronicky, v priebehu rokov sa rozvíja fibróza, cirhóza pečene s komplikáciami a u niektorých pacientov rakovina pečene. Dnes existuje účinná protivírusová liečba aj účinná prevencia – očkovanie proti hepatitíde B. Ťažký až smrteľný priebeh má blesková hepatitída B.

Hepatitída C sa môže prejaviť ako akútna hepatitída, avšak asi v 80 percentách infekcií vzniká chronická hepatitída, bez žltačky, často sa rozvíja fibróza, cirhóza pečene s komplikáciami, ktoré zhoršujú kvalitu života a skracujú život. Očkovanie proti tejto hepatitíde neexistuje.

Hepatitída D je na Slovensku zriedkavá. Vyvíja sa iba u pacientov infikovaných vírusom hepatitídy B. Hepatitída E sa vyskytuje v rozličných krajinách sveta, najmä rozvojových. K nám sa dostáva zriedkavo importom.

Výskyt vírusovej hepatitídy A na Slovensku poklesol

Ivan Schréter z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice a Lekárskej fakulty UPJŠ informoval, že na Slovensku prevláda výskyt hepatitíd A, B a C, zatiaľ čo výskyt hepatitídy D u nás zistený nebol. Hepatitída E, ktorá sa vyskytuje hlavne v tropických oblastiach vo forme vodných epidémií, je na Slovensku len sporadická vo forme importovaných nákaz.

K prenosu vírusovej hepatitídy A a E dochádza hlavne fekálnoorálnou cestou (špinavé ruky, kontaminovaná voda alebo potraviny). Hepatitídy B, C a D sa prenášajú predovšetkým krvou, krvnými derivátmi, sexuálnym stykom a z matiek na deti.

Výskyt vírusovej hepatitídy A na Slovensku výrazne poklesol vďaka vzrastajúce hygienickej úrovni a preventívnym opatreniam. V roku 2013 to bolo len 204 prípadov. Podobne aj výskyt vírusových hepatitíd B sa v SR vplyvom preventívnych opatrení vrátane očkovania výrazne znížil. Pokiaľ ide o vírusovú hepatitídu C, akútna infekcia prebieha ako mierne ochorenie, ktoré často uniká diagnostike. Počet hlásených prípadov u nás v roku 2013 bol len 14, čo však predstavuje pravdepodobne len zlomok skutočného počtu infikovaných. Podľa realizovaných epidemiologických štúdií na Slovensku je chronicky infikovaných vírusom hepatitídy C asi 35.000 osôb. Medzi rizikové skupiny patria príjemcovia krvi a krvných derivátov, drogovo závislé osoby, osoby s piercingom a pod.

Na liečbu hepatitídy C sa v SR v súčasnosti používajú liečebné režimy na báze interferonu. V roku 2012 boli do liečby na Slovensku zavedené priamo účinkujúce antivirotiká. Ďalšou možnosťou liečby chronickej hepatitídy C je kombinovaná liečba viacerými priamo účinkujúcimi antivirotikami, konštatoval Peter Jarčuška z I. internej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach a Lekárskej fakulty UPJŠ.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com