Nová nádej v liečbe amyotrofickej laterálnej sklerózy

Judgment of progress in recovery

Svet zasiahol ošiaľ oblievania sa studenou vodou, ale iba časť tých, čo si prezerajú vtipné videá na internete, vie, aký je jeho skutočný význam. Iniciatíva sa začala ako aktivita, ktorá mala podnietiť verejnosť finančne prispieť na výskum amyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS) a predovšetkým pomôcť hľadaniu lieku na toto smrteľné ochorenie.

Výskumníci však ani doteraz nezaháľali. Tím vedcov z Ústavu experimentálnej medicíny Akadémie vied z Prahy vedený profesorkou Evou Sykovou oznámil zaujímavé výsledky svojho výskumu. Ako uviedli českí lekári vo svojom článku uverejnenom v časopise Stem Cells, jedným z riešení na terapiu ALS môžu byť bunky kostnej drene. Vedci podávali do mozgovo-miechového moku experimentálnych laboratórnych zvierat ľudské kmeňové bunky kostnej drene. Výsledkom ich pôsobenia bolo zníženie zániku motorických neurónov a došlo aj k zvýšeniu hladiny cytokínov IL1-alfa a MCP1-proteínov, ktoré môžu zohrávať úlohu pri autoimunitných procesoch ovplyvňujúcich vznik a progresiu ALS. „Výsledkom aplikácie buniek kostnej drene bolo spomalenie priebehu choroby, konkrétne predĺženie prežitia zvierat o 37 percent od začiatku choroby,“ uviedla pre médiá profesorka Eva Syková.

ALS alebo Lou Gehringova choroba sa vyskytuje u 6 ľudí na 100 000 obyvateľov. Jej podstatou je postupná degenerácia motoneurónov v centrálnej nervovej sústave. Ochorenie začína postupnou svalovou slabosťou horných aj dolných končatín, dysfágiou a dyzartriou. Pacient sa postupne stáva imobilným, inkontinentným a je úplne odkázaný na pomoc svojich blízkych. Pridružujú sa poruchy dýchania, pričom pacient je stále pri plnom vedomí a nijako nie sú postihnuté jeho mentálne schopnosti. Ochorenie je momentálne neliečiteľné a pacienti zomierajú do niekoľkých rokov od určenia diagnózy.

Autor: poly

Foto: fotolia.com

 

 

 

.

 

 

 

.