Rezort zdravotníctva chce zaviesť poriadok v poplatkoch

Vypísanie receptu, potvrdenie priepustky do práce pri ošetrení, objednanie na prednostné vyšetrenie, ak lekár pacientovi nedá termín do piatich dní – v týchto prípadoch by lekári v ambulanciách už čoskoro nemali vyberať poplatky. Ministerstvo zdravotníctva predkladá do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá prináša zmeny v poplatkoch. Sľubuje si od nich zavedenie jednoznačných pravidiel.

Ministerstvo zmeny avizovalo už začiatkom leta. Šéfka rezortu Zuzana Zvolenská (nominantka Smer-SD) vtedy poukázala na to, že doterajší systém poplatkov nejasne stanovuje, za čo pacient môže a musí platiť. Mali sa tak stávať prípady, že pacienti platili za poskytnutie mobilu na lekára, vystavenie receptu bez čakania, objednanie na vyšetrenie formou e-mailu, komfort pri čakaní, čo znamenalo vodu a plastové poháre a ďalšie.

Podľa nového systému pacient nemá platiť poplatky za žiadne úkony súvisiace s vyšetrením, ktoré lekárom plne hradia poisťovne. “Pacient nebude za tieto činnosti platiť žiadnu úhradu, nakoľko sú súčasťou zdravotného výkonu,” vysvetlila riaditeľka komunikačného odboru ministerstva Zuzana Čižmáriková. Zoznam takýchto výkonov možno násť v nariadení vlády č. 777/2004. Nová legislatíva nestanovuje presnú výšku možných poplatkov ani ich limity. Poplatky si stanovia samotní lekári, cenníky im budú schvaľovať samosprávne kraje.

“MZ SR pristúpilo k tomuto kroku na základe mnohých podnetov od občanov, ktorí dlhodobo poukazovali na nedostatky v súvislosti s vyberaním poplatkov a doplatkov zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,” povedala Čižmáriková. Pri príprave koncepcie ministerstvo spolupracovalo so zástupcami lekárov, dôchodcov aj pacientov. “Výsledkom je kompromisné riešenie, ktoré ochráni pacienta a zároveň neobmedzí ekonomickú činnosť ambulantných lekárov,” uzavrela.

Od včera je možné podať k návrhu zákona pripomienky na tomto portáli : https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=7654&langEID=1

 

Primárny kontakt prikladá zoznam výkonov, ktoré sú uvedené v súčasne platnom dokumente a sú plne hradené pacientom :

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z.

Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia

 

MKCH 10                        Popis diagnózy                                                                         Úhrada ZP         Úhrada pacientom

Y90 Dôkaz vplyvu alkoholu potvrdený obsahom alkoholu
v krvi

 0%

 100%

Y90.0 Hladina alkoholu v krvi menej ako 20 mg/100 ml

0 %

100 %

Y90.1 Hladina alkoholu v krvi 20 – 39 mg/100 ml

0 %

100 %

Y90.2 Hladina alkoholu v krvi 40 – 59 mg/100 ml

0 %

100 %

Y90.3 Hladina alkoholu v krvi 60 – 79 mg/100 ml

0 %

100 %

Y90.4 Hladina alkoholu v krvi 80 – 99 mg/100 ml

0 %

100 %

Y90.5 Hladina alkoholu v krvi 100 – 119 mg/100 ml

0 %

100 %

Y90.6 Hladina alkoholu v krvi 120 – 199 mg/100 ml

0 %

100 %

Y90.7 Hladina alkoholu v krvi 200 – 239 mg/100 ml

0 %

100 %

Y90.8 Hladina alkoholu v krvi 240 mg/100 ml alebo viac

0 %

100 %

Y90.9 Prítomnosť alkoholu v krvi s jeho bližšie neurčenou hladinou

0 %

100 %

Y91 Dôkaz vplyvu alkoholu potvrdený stupňom intoxikácie
Y91.0 Mierna intoxikácia alkoholom

0 %

100 %

Y91.1 Stredná intoxikácia alkoholom

0 %

100 %

Y91.2 Ťažká intoxikácia alkoholom

0 %

100 %

Y91.3 Veľmi ťažká intoxikácia alkoholom

0 %

100 %

Y91.9 Bližšie neurčený vplyv alkoholu

0 %

100 %

Z02 Vyšetrenie na administratívne účely
Z02.0 Vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov

0 %

100 %

Z02.1 Vstupná prehliadka (pred nástupom do zamestnania)

0 %

100 %

Z02.3 Vyšetrenie pri odvodoch brancov

0 %

100 %

Z02.4 Vyšetrenie na vodičský preukaz

0 %

100 %

Z02.5 Vyšetrenie pred športovou súťažou

0 %

100 %

Z02.6 Vyšetrenie pre poisťovňu

0 %

100 %

Z02.7 Vydávanie lekárskych potvrdení

0 %

100 %

Z02.8 Iné vyšetrenia na administratívne účely

0 %

100 %

Z02.9 Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely

0 %

100 %

Z04.0 Krvné testy na alkohol a návykové látky

0 %

100 %

 

Zdroj: TASR, poly

Foto: TASR