Lekári sa budú brániť právnou cestou proti ohováraniu na internete

Recht Unrecht Prozess Justiz Justitia - Part 1

Internet je plný urážok a agresívnych útokov na lekárov aj sestry. Tvrdia to mnohí zdravotnícki pracovníci. Nie každému pacientovi sa dá vyhovieť podľa jeho predstáv, nie každý odchádza z ambulancie spokojný. Ako však potvrdzujú lekári, ešte nikdy sa nich nevalilo také množstvo nepodložených invektív ako v posledných rokoch. Majú sa zdravotnícki pracovníci možnosť brániť?

Z pseudoanalýz práce lekárov si viacerí „podnikavci“ urobili dobrý biznis. Prevádzkujú rôzne „hodnotiace“ internetové stránky, ktoré budia dojem serióznosti a umožňujú na ne vkladanie akýchkoľvek komentárov na všetkých lekárov, ktorých údaje (meno, sídlo ambulancie, špecializácia) sú voľne dostupné. Lekár je teda „hodnotený“ verejne, ale „hodnotenie“ vkladá anonymná osoba, čo neumožňuje lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi brániť sa.

Zdá sa však, že pohár trpezlivosti pretiekol. Český lekár MUDr. Jan Vavrečka, PhD., predseda spolku Unicampus, z.s. sa rozhodol zažalovať prevádzkovateľa portálu www.znamylekar.cz., ktorého sídlo je v Poľsku. Podľa Vavrečku táto firma bez jeho súhlasu založila jeho osobný profil na svojom portáli v rámci vlastného podnikateľského zámeru. Vavrečka prevádzkovateľa požiadal o odstránenie svojho profilu, ako aj znemožnenie anonymných komentárov na jeho lekársku prax a osobu. Prevádzkovateľ toto odmietol urobiť.

Vavrečka sa preto rozhodol podať žalobu. Odôvodňuje ju tým, že poľský podnikateľ zneužil jeho osobu na realizáciu svojho projektu, pretože manipuluje na návštevu svojho portálu návštevníkov tým, že sa snažia na invektívy reagovať a brániť sa, prípadne sledujú, aké nové komentáre sa objavili pri jeho mene. Žalobca sa bude súdnou cestou domáhať odstránenia svojho profilu z tohto portálu predbežným súdnym opatrením a zároveň od poľského prevádzkovateľa bude žiadať odškodné.

Keďže sa jedná o veľmi rozšírený jav, Vavrečka vyzval aj ostatných lekárov, aby sa bránili voči ohováraniu svojej osoby a ponúkol im pomoc prostredníctvom Unicampus, z.s. Viac informácií je možné získať na info@unicampus.cz.

Ako uviedol Vavrečka, v minulosti nekalé praktiky tohto „hodnotiaceho“ portálu lekárov riešil v Českej republike Úrad pre ochranu osobných údajov. Problémom však bolo, že na poľského podnikateľa sa vzťahovala poľská legislatíva, a tak sa nič neudialo. Súdnou žalobou sa však situácia zmení – rozhodovať budú súdy v ČR s prihliadnutím na aplikáciu právnych predpisov EÚ. Od ich rozhodnutia si Vavrečka sľubuje ochranu a spravodlivosť pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú vystavení útokom anonymných agresorov.

Autor: poly

Foto: fotolia.com