Absolventi univerzít nie sú dostatočne pripravení

Group doctors at reception in hospital.

Polovica opýtaných slovenských študentov a čerstvých absolventov sa domnieva, že absolventi univerzít nie sú dostatočne pripravení na svoje budúce povolanie. Tretina z nich sa tiež domnieva, že príprava na budúce povolanie na univerzitách a vysokých školách je len priemerná. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Deloitte “Budúci lídri – Prvé kroky na trhu práce”.

“Napriek zjavnému pesimizmu je trend na slovenskom trhu pozitívny. Ešte pred dvoma rokmi sa totiž takmer dve tretiny opýtaných študentov vyjadrili, že podľa nich absolventi vysokých škôl nie sú dostatočne pripravení na svoje budúce pracovné úlohy. Vnímané zlepšenie môže byť pozitívnym výsledkom snahy a rôznych iniciatív vysokých škôl a univerzít prepojiť štúdium s reálnou praxou,” uviedla k prieskumu riaditeľka personálneho oddelenia Deloitte Monika Kováčová.

Napriek tomu, že slovenskí študenti posudzovali úroveň prípravy na budúce povolanie kriticky, tri štvrtiny z nich hodnotí svoje poznatky, zručnosti a schopnosti vyššie v porovnaní s ostatnými.

Nie všetci respondenti však majú záujem o manažérske alebo líderské pozície. Približne 45 % z nich sa snaží stať expertmi vo svojom odbore, ale nie nevyhnutne na manažérskych pozíciách. Skutočný líder v biznis kontexte je podľa študentov inšpiratívna osoba so strategickým myslením, ktorého hlavnými prioritami by mali byť zabezpečenie dlhodobej budúcnosti organizácie a profesionálny rast a rozvoj zamestnancov.

Väčšina respondentov nevníma prácu len ako prostriedok na zarábanie peňazí alebo ako nepríjemnú povinnosť. Zaujímavosťou je, že takmer 90 % slovenských študentov a absolventov by chcelo pracovať, aj keby nepotrebovalo peniaze. Takmer dve tretiny opýtaných chcú rozvíjať svoju kariéru a viac ako polovica cíti po dni intenzívnej práce spokojnosť. Ukazuje to, že hoci iné hodnoty, ako napríklad šťastná rodina, pevné zdravie a priatelia, sú pre nich dôležitejšie, za dôležitú považujú aj úspešnú kariéru a prácu, ktorá ich napĺňa.

Pri výbere zamestnania takmer 40 % respondentov považuje za najdôležitejšie možnosť rozvíjať sa a získavať nové zručnosti. Za nimi nasledujú dobrá atmosféra v práci, vzťahy s ostatnými a atraktívny plat. Z porovnania s výsledkami predchádzajúceho prieskumu tiež vyplýva, že rovnováha medzi pracovným a osobným životom ako kritérium pri výbere zamestnania nadobúda u respondentov stále väčší význam.

Viac ako 70 % respondentov prieskumu je ochotných sa presťahovať do iného mesta za prácou a viac ako 60 % by odišla aj do zahraničia. To je výrazne vysoké percento v porovnaní s regionálnym priemerom. Taká vysoká mobilita dokazuje rastúcu ochotu respondentov byť flexibilní pri hľadaní atraktívnej práce. Viac ako dve tretiny odhadujú, že nájsť si prácu, o ktorú majú záujem, im bude trvať maximálne tri mesiace.

Väčšina respondentov by najradšej pracovala pre veľkú medzinárodnú spoločnosť alebo zahraničnú spoločnosť malej i strednej veľkosti.

Deloitte uskutočnila 4. ročník prieskumu “Budúci lídri – Prvé kroky na trhu práce” v 8 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy na vzorke 2426 respondentov, z toho 171 bolo zo Slovenska. Odpovede spoločnosť zbierala od apríla do júna 2015. Prieskum bol zameraný na skúsenosti a schopnosti študentov a absolventov vysokých škôl a na ich prístup k práci. Mapuje oblasti, ktoré ich najviac znepokojujú a zisťuje najdôležitejšie faktory, na základe ktorých si vyberajú budúceho zamestnávateľa.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com