Ak zrušené poplatky nebudú vykryté, dôjde ku krachu, tvrdí SLK

Female Doctor with Stethoscope Holding Piggy Bank with Bruised Eye and Bandage.

Slovenská lekárska komora (SLK) kritizuje schválenú novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá prináša zmeny v poplatkoch. Jej zástupcovia včera na tlačovej konferencii v Bratislave naznačili, že ak novela nadobudne účinnosť a výpadok príjmov ambulancií za zrušené poplatky nenahradia zdravotné poisťovne, môže dôjsť k ekonomickému krachu niektorých poskytovateľov.

“Napríklad poplatky za prednostné vyšetrenie tvoria v priemere 20 až 30 percent príjmov ambulancie,”
vyčíslil šéf SLK Marian Kollár. Zdravotné poisťovne sa podľa zástupcov komory najnovšie vyjadrili, že peniaze nazvyš nemajú. V komunikácii s nimi však budú pokračovať. Komora má podľa Kollára viacero návrhov, aby k danému scenáru nedošlo.

SLK pre novelu zákona oslovila prezidenta SR, žiada, aby ju nepodpísal. V liste, ktorý mu včera (16. 2.) jej zástupcovia poslali, namietali viacero okruhov.

Kritika neobišla zrušenie poplatkov za prednostné vyšetrenia. Pacienti službu podľa lekárov využívali, výpadky za zrušenie poplatkov podľa nich nemožno vykryť. “Nedá sa to ani zvýšeným počtom preventívnych prehliadok, pacienta k nim nemožno donútiť. Okrem iného, z lekárov ich môžu robiť gynekológovia, urológovia, pediatri a všeobecní lekári pre dospelých. A čo ostatní?” argumentoval Kollár.

Lekári majú problém aj s paragrafom, ktorý hovorí o tom, že poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu, nesmie od poistenca požadovať úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia. “Je potrebné, aby sa to nevzťahovalo na poskytovateľa, ktorý síce má uzatvorenú zmluvu, ale dohodnutý objem zdravotnej starostlivosti už vyčerpal,” zdôraznil šéf komory.

Právnik komory Ondrej Škodler upozornil na nejasný výklad novely. Ako príklad uviedol časť zo zákona, ktorá upozorňuje, že poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca. “Doslovná aplikácia zákona prakticky znamená zákaz poskytovania zdravotnej starostlivosti za priamu platbu,” podotkol.

Ak by novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti prezident SR podpísal, účinnosť by nadobudla 1. apríla 2015. Tú schválili poslanci Národnej rady SR 77 hlasmi. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR si od novely sľubuje zavedenie jednoznačných pravidiel.

Schválená novela so sebou prináša zmeny v poplatkoch. Tie by sa mali zrušiť za administratívne úkony a prednostné objednávanie sa na termíny. Podľa nového systému pacient nemá platiť poplatky za žiadne úkony súvisiace s vyšetrením, ktoré lekárom plne hradia poisťovne.

Pacient nebude za tieto činnosti platiť žiadnu úhradu, nakoľko sú súčasťou zdravotného výkonu. Zoznam takýchto výkonov možno nájsť v nariadení vlády 777/2004. Nová legislatíva nestanovuje presnú výšku možných poplatkov, ani ich limity.

Šéf rezortu Viliam Čislák (nominant Smeru-SD) označil problematiku poplatkov za dlhodobo najproblémovejšiu tému v rezorte, ktorá je občanmi vnímaná veľmi citlivo. “Preto sme sa rozhodli sprehľadniť túto oblasť a vyjsť v ústrety pacientom,” dodal.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com