Akadémia medicínskeho vzdelávania je pre lekárov magnetom

stethoscope on clipboard with ecg

Dlho očakávaná Akadémia medicínskeho vzdelávania, Fórum elektrokardiografie (EKG) sa blíži. Už o dva týždne sa opäť stretne ďalších 120 frekventantov – všeobecných lekárov, aby si tentokrát zlepšili zručnosti v popise a vyhodnotení EKG záznamov. „Sme veľmi radi, že o Akadémiu je obrovský záujem,“ povedala Monika Palušková, Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) a hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo. „Za posledný rok sme na Fórach artériovej hypertenzie individuálne vyvzdelali nielen takmer 500 všeobecných lekárov, ale aj internistov a geriatrov. Počet prihlásených vysoko prekračuje kapacity podujatia a máme aj takých frekventantov, ktorí prichádzajú opakovane. Akadémia v súčasnosti ponúka okrem EKG viacero ďalších zaujímavých modulov. Práca v ambulancii všeobecného lekára je veľmi pestrá, ale aj nesmierne náročná – odborne aj psychicky a Akadémia je jej odrazom,” dodala. Organizátori majú ambíciu vyvzdelať počas Akadémií v roku 2017 ďalších vyše 800 lekárov, čo si vyžaduje bezchybnú odbornú a logistickú prípravu. „Máme skvelých lektorov,“ dodáva Patrícia Eftimová, predsedníčka Sekcie pre vedu, výskum a vzdelávanie SVLS. „Tento víkend sme sa opäť zišli, aby sme spolu s lektormi sfinalizovali podklady pre podujatie, ktoré využíva na Slovensku absolútne inovatívny spôsob vzdelávania – tzv. zážitkové učenie. Som presvedčená, že našich frekventantov nielen zaujmeme, ale individuálnym prístupom a “hravou” formou aj naučíme všetko, čo potrebujú vo svojej každodennej praxi.“ Ako ďalej poznamenala, príprava každého modulu Akadémie si vyžaduje 1500-1800 hodín príprav, opakované stretnutia lektorského tímu, prípravu a tlač desiatok kilogramov odborných materiálov, ktoré si frekventanti môžu vziať domov.

„Ide nám o zachovanie špičkovej odbornej kvality a spoločenskej úrovne Akadémie,“ povedala Monika Palušková. „Jej dizajn, obsah, spôsob prezentovania odborných informácií a individuálny prístup ku každému účastníkovi nemajú na Slovensku konkurenciu. Naši lektori sú špeciálne vyškolení a súčasne sú to vynikajúci odborníci vo všeobecnom lekárstve. Som hrdá na to, že všeobecní lekári si dokážu sami vytvoriť, zorganizovať a zrealizovať originálne vzdelávacie podujatia. Naučia sa tu všetko potrebné, ale v rámci Lekárskej izby si vymieňajú aj skúsenosti vyplývajúce z ich vlastnej ambulantnej praxe. Je príjemné stráviť spoločne užitočný víkend,” uzavrela.

Najbližšia Akadémia medicínskeho vzdelávania, Fórum elektrokardiografie (EKG) sa uskutoční v dňoch 9.12.-11.12.2016 v hoteli Partizán na Táloch.

Autor: poly

Foto: fotolia.com