Alergici sa nemajú na čo tešiť, neuľaví sa im

stromy zmensene

Uplynulý týždeň, počas ktorého sa situácia oproti predchádzajúcemu dosť zmenila hlavne čo sa týka počasia, sa niesol v znamení dominácie peľu tráv a bylín na celom území Slovenska. Dreviny dokvitajú a podiel ich peľu v ovzduší tvorí len malé percento z celkovej dennej koncentrácie. Možno ešte očakávať výskyt najmä peľu bazy, pajaseňa, lipy, prípadne niektorých okrasných druhov z čeľade olivovitých a ružovitých. Vplyvom zrážok z tepla a stálych horúčav veľmi výrazne stúpli denné koncentrácie spór (plesní), hlavne hladiny spór rodov Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium. Denné koncentrácie slabo alergizujúceho peľu ihličnanov z čeľade borovicovité v ovzduší výrazne poklesli.

„Najvyššie koncentrácie sme zaznamenali u peľu tráv. Kvitnú vo veľkom, výrazný podiel na hladine peľu z rodu lipnicovitých majú aj všetky druhy obilnín. Najviac ich v ovzduší opakovane zachytili monitorovacie stanice najmä na strednom Slovensku – v Banskej Bystrici a potom v Nitre, Bratislave a v Košiciach. Na ostatnom území boli koncentrácie peľu tráv väčšinou v stredných hladinách. Zvýšili sa denné koncentrácie slabo alergizujúceho peľu pŕhľavovitých bylín, pričom najvyššie koncentrácie zaznamenala monitorovacia stanica v Bratislave a v Banskej Bystrici. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval v nízkych koncentráciách ešte peľ agátu, bazy, lipy, skorocelu, štiavu ,mrlíka, mrkvovitých, ružovitých a astrovitých. Ako som uviedla, výrazne sa zvýšili denné koncentrácie spór plesní v ovzduší,“ uviedla na margo celoslovenskej peľovej situácie RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

Dodáva, že peľová sezóna tráv pokračuje na celom území Slovenska, takže ich peľ ostáva pre tieto a nasledujúce dni a týždne najsilnejším a najvýznamnejším alergénom. Do čeľade lipnicovitých patria všetky trávy a z nich odvodené obilniny. Kvety sú trojpočetné, súkvetím je klas a plodom je zrno. Medzi obilniny zaraďujeme ovos siaty (Avena sativa), raž siata (Secale cereale), pšenica letná (Triticum aestivum), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), kukurica siata (Zea mays). Suché a veterné počasie dostáva do ovzdušia väčšie množstvo ich peľu, pričom najvyššie koncentrácie zachytávajú monitorovacie stanice, v ktorých okolí sa vyskytujú aj nepokosené alebo nepravidelne kosené kvitnúce trávne porasty. Lokálne búrky a zrážková činnosť prispieva aspoň k dočasnému poklesu koncentrácií peľu v ovzduší.

Autor: Regionálny úrad  verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: archív redakcie