ANS navrhuje vytvoriť štandardy pre nemocnice podľa európskeho modelu

Doctor or nurse in operating room on heart monitorAsociácia nemocníc Slovenska, ktorá združuje 60 regionálnych nemocníc, prichádza z iniciatívou vytvorenia štandardov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v nemocniciach. ,,V počiatočnej fáze chceme definovať základné štandardy vychádzajúc z modelov vo vyspelých štátoch Európskej únie. Zámerom vytvorenia štandardov je priniesť kvalitu, bezpečnosť a štandardnú liečbu,“ informoval riaditeľ Kancelárie ANS Ing. Miroslav Valaštík.

Ako spresnil, pri návrhu štandardov, teda tvorbe jednotlivých diagnostických a terapeutických postupov chce asociácia spolupracovať s jednotlivými odbornými spoločnosťami. Na túto tému už prebehli predbežné rokovania aj na ministerstve zdravotníctva.

Podľa ministerstva zdravotníctva prvých 20 odporúčaných postupov pri najčastejších diagnózach by malo byť vypracovaných už tento rok vo forme odborných usmernení.

Zhromaždenie členov ANS sa 25. februára v Martine zaoberalo aj otázkou financovania. ,,Rokovania so zdravotnými poisťovňami priniesli dodatočné finančné zdroje, ktoré umožnili aspoň čiastočné vykrytie nákladov potrebných na zvýšenie miezd lekárov od 1.1.2014,“ uviedol M. Valaštík. Zároveň zástupcovia nemocníc – členov ANS odsúhlasili predložiť Slovenskému odborovému zväzu zdravotníctva zvýšenie miezd zamestnancov okrem lekárov a sestier o 2 % základnej zložky mzdy (kumulatívne).

Autor: ok

Foto: fotolia.com