ANS nesúhlasí s návrhom zmien v lekárskej službe prvej pomoci

TASR

Asociácia nemocníc Slovensk (ANS) nepokladá návrh zmien v oblasti ambulantnej zdravotnej starostlivosti prezentované ministerstvom zdravotníctva za dobrú správu pre pacientov ako aj pre nemocnice, ktoré v najväčšej miere zabezpečujú poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) a všetkých urgentných príjmov (UP) vrátane ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS).

  • ANS nesúhlasí, aby LSPP fungovala iba do 22.00 hod., pokiaľ nebudú vybudované urgentné príjmy. Takýto krok by vzhľadom na nevybudované urgentné príjmy mohol viesť ku ohrozeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vyvolal by tiež väčšie nároky na finančné prostriedky zdravotných poisťovní a viac financií v rezorte zdravotníctva. Navrhované zmeny sú navyše v rozpore s odporučeniami OECD a EÚ, ktoré opakovane odporúčali SR zabezpečenie primárnej zdravotnej starostlivosti všeobecnými lekármi 24 hodín, 7 dní v týždni i mimo pracovných dní, čo čiastočne zníži počet návštev na urgentných príjmoch.
  • ANS nesúhlasí, aby bola zrušená povinnosť všeobecných lekárov slúžiť LSPP. Zrušenie tejto povinnosti a jej zabezpečovanie na dobrovoľnej báze vytvára predpoklad, že všeobecní lekári nebudú chcieť slúžiť na LSPP, čo by následne mohlo viesť k citeľnému obmedzeniu dostupnosti LSPP. Zároveň vznikajú obavy, že takýto krok je v rozpore s Ústavou SR, keďže lekári v nemocniciach majú povinnosť vykonávať ÚPS v zmysle platných právnych predpisov.
  • Ministerstvo zdravotníctva uvádza, že 50-60% pacientov nepatrí na urgentné príjmy, s čím súhlasíme. Podľa dostupných údajov väčšina týchto pacientov vyhľadáva LSPP alebo UP preto, že väčšina všeobecných lekárov je dostupná v ambulanciách pre svojich pacientov len niekoľko hodín denne. Sme presvedčení, že aj jednoduché opatrenie, ako je zavedenie ordinačných hodín, by znížilo nápor na LSPP ako aj na urgentné príjmy (s týmto názorom sa stotožňuje väčšina hlavných lekárov pri VÚC a je to zároveň odporúčanie OECD).
  • Ďalší problém, ktorý tento návrh napriek upozorneniam žiaľ nerieši je obhliadka mŕtvych, ktoré doposiaľ vykonávajú lekári slúžiaci na LSPP. Vzniká časový výpadok medzi 22.00 – 7.00 a obhliadku mŕtveho mimo zdravotníckeho zariadenia bude možné vykonať až ráno nasledujúci deň.
  • ANS nesúhlasí s návrhom, aby lekári, ktorí slúžia na LSPP mali garantovanú minimálnu mzdu. V tejto súvislosti ANS upozorňuje, že lekári, ktorí poskytujú ÚPS v nemocniciach takúto garanciu nemajú a ich mzda sa odvíja od platieb od zdravotných poisťovní.

ANS vzhľadom na uvedené skutočnosti žiada projekt zmien v oblasti ambulantnej zdravotnej starostlivosti a prípravu novely zákona pozastaviť minimálne do vybudovania urgentných príjmov.

Autor: Asociácia nemocníc Slovenska

Foto: TASR