Biopsiu pečene môžu nahradiť sonografickým vyšetrením

A-DSC_0801 - kópiaHepatologicko–gastroenterologické a transplantačné oddelenie (HEGITO) vo FNsP F.D. Roosevelta získalo nový USG prístroj, ktorý výrazne uľahčí a spresní diagnostiku ochorení pečene.

Zariadenie patrí do najvyššieho radu ultrasonografických prístrojov a popri vysoko kvalitnom sonografickom zobrazení umožňuje aj elastografiu – meranie tuhosti tkaniva, ktorým sa určuje stupeň poškodenia pečene, napríklad pri postihnutí vírusovou hepatitídou. „Pacient je tak odbremenený od bolestivej biopsie, pri ktorej mu lekári musia ihlou odobrať vzorku tkaniva,“ uviedol MUDr. Jozef Baláž, lekár oddelenia. Doteraz bola biopsia pečene u mnohých pacientov jediným spôsobom, ako správne rozhodnúť o ďalšej liečbe. „Elastografickým vyšetrením pečene sa potreba biopsií pri diagnostike zníži takmer o  80%,“ priblížil prínos prístroja MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD, prednosta II. Internej kliniky SZU, pod ktorú oddelenie patrí. Podľa informácií hovorkyne nemocnice Ruženy Maťašeje, tento typ prístroja je zatiaľ prvým na Slovensku.

Banskobystrickí hepatológovia ho získali prostredníctvom občianskeho združenia „HEGITO BB“ od darcu, ktorý si želal ostať v anonymite. Elastografia sa využíva aj v neinvazívnej diagnostike portálnej hypertenzie, pri odlíšení zápalových a fibrotických zmien u pacientov s Crohnovou chorobou a mimo gastroenterológie a hepatológie napríklad v diagnostike nádorov prsníka a štítnej žľazy.

Liečba ochorení pečene je vo FNsP F. D. Roosevelta na vysokej odbornej úrovni a spektrum ponúkaných liečebných možností je porovnateľné aj so špičkovými zahraničnými pracoviskami. Pacientom s akútnymi i chronickými ochoreniami pečene poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť od diferenciálnej diagnostiky až po multiodborovú starostlivosť úzko spolupracujúceho tímu odborníkov. Starostlivosť zahŕňa rádiologicko-intervenčné, chirurgické a onkologické intervencie, ako napríklad transjugulárny intrahepatálny portosystémový shunt pri portálnej hypertenzii, rádiofrekvenčná abláciu a transarteriiálna chemoembolizácia tumorov pečene, extrakorporálna eliminačná metóda MARS pri akútnom zlyhaní pečene, chirurgické resekčné výkony na pečeni a iné, až po vrcholnú liečbu – transplantáciu pečene.

Autor: PK

Foto: archív FNsP F.D.Roosevelta