Všeobecní lekári majú svoj celosvetový sviatok

35.Zilina_Zvolenská

” World family doctors day”, ktorý ustanovila Wonca World 2010 v mexickom Cancúne na 17.mája, nie je v kalendári všeobecných lekárov dávno, začína sa však etablovať ako sviatok, o ktorom sa na medicínskych fórach hovorí.

Najväčšie tohtoročné vzdelávacie podujatie všeobecných lekárov pre dospelých na Slovensku sa uskutočnilo tradične v žilinskom Holiday Inn 16. mája -17. mája 2014 symbolicky v čase osláv tohto sviatku.  Slovenskí všeobecní lekári sa pridali k viac ako 500 000 členom Wonca World kvalitným vzdelávacím podujatím.

Potešujúcim faktom je, že Slovenská spoločnosť všeobecného lekárstva pre dospelých SLS (SSVLD SLS) splnila kritériá výberového konania na usporiadanie európskej konferencie všeobecných lekárov Wonca Europe 2017 v Bratislave. Zástupcovia odbornej spoločnosti tak dostali možnosť prezentovať kandidatúru Slovenska už 2. júla 2014 na Wonca Europe 2014 v portugalskom Lisabone.

Prvýkrát od r. 1987 sa osobne zúčastnila na 35.kongrese SSVLD SLS ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Zvolenská. Významnými hosťami podujatia boli tiež prof. MUDr. Peter Krištúfek,CSc. – prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti, MUDr. Darina Sedláková,MPH – riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku, MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA – hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo, doc. MUDr. Svatopluk Býma,CSc. – predseda České společnosti všeobecného lékařství ČLS J.E.Purkyně. Na kongres prišli tiež MUDr. Marián Kollár – prezident Slovenskej lekárskej komory a MUDr. Ladislav Pásztor, MSc. – prezident Asociácie súkromných lekárov SR. Podujatia sa zúčastnilo 560 všeobecných lekárov. Nový obsah a dizajn prednášok zameraných na prax sa stretol s mimoriadne pozitívnou odozvou a  prezentáciám dominovali kazuistiky. Novinkou bola komunikácia s revíznymi lekármi VšZP, ako aj prezentácia elektronickej éry vo všeobecnom lekárstve.

Potešujúcim faktom je, že 35.kongres SSVLD SLS zaujal i Wonca World, ktorá na svojom na internetovom portáli priniesla informáciu o žilinskom kongrese pri príležitosti Svetového dňa všeobecných lekárov 19. mája 2014:

http://www.globalfamilydoctor.com/News/WorldFamilyDoctorDay2014.aspx#Slovakia

 

Autor: poly

Foto: SSVLD SLS