Českým nemocniciam vadia reklamy pohrebníctiev v ich blízkosti

oPrvú vec, ktorú pacient uvidí pri prevoze do pražských nemocníc, sú obrovské tabule patrice pohrebným ústavom. tabule stoja pri Nemocnici na Bulovke, Thomayerovej Fakultnej nemocnici či Fakultnej nemocnice na Vinohradoch.

“Keby záležalo na nás, tabuľa by tam nikdy nestála. Považujeme to za neetické a musím úprimne priznať, že sme už dosť nahnevaní. Tento problém dlhodobo riešime aj prostredníctvom právneho oddelenia, situáciu preverovalo aj ministerstvo, ale nedarí sa to vyriešiť. Tabuľa nie je na našom pozemku v areáli, ale na pozemku magistrátu, ktorý by musel vypovedať zmluvu o jeho prenájme. Ak sa to podarí, zmenu situácie iba uvítame,” uviedla na otázku MT Martina Štanclová, hovorkyňa Fakultnej Thomayerovej nemocnice.

Rovnaký názor má aj jej kolega na Bulovke. “Rozhodne nám to pripadá ako neetické a deprimujúce. Priamo v areáli našej nemocnice žiadnu podobnú reklamu nenájdete, okolité priestory ale nemocnici nepatria, tam nezmôžeme s pútačmi na pohrebné služby vôbec nič”, poznamenal hovorca Bulovky Martin Šalek. “Zhruba 100 metrov pred hlavným vchodom do Bulovky je na súkromnom dome umiestnená reklama na pohrebú službu. A nielen reklama, ale je tu aj prevádzka. proti tomu môžeme za súčasných podmienok iba protestovať, to je všetko,” doplnil hovorca nemocnice.

Poukazuje na to, že zákon o reklame tieto aktivity mimo areálu nemocnice neupravuje, a to ani formou napr. nejakého ochranného pásma. Pritom forma ochranného pásma sa využíva k zákazu prevádzky kasín a herní v okolí škôl a podobne.

Magistrát: pošlite novú sťažnosť

Nemocnice sa obracali na magistrát a ministerstvo zdravotníctva už zhruba pred dvomi rokmi. Magistrát dnes tvrdí, že tieto rokovania sa uskutočnili za bývalého vedenia a nemocnice vyzýva, aby poslali mestu novú sťažnosť.

“Nielen vedenie radnice, ale žiadny súdny človek nemôže považovať za etické či prirodzené, že v blízkosti nemocníc sa objavuje takýto typ reklamy,” odpovedá na otázku redakcie Ivan Šiler z tlačového oddelenia magistrátu hlavného mesta Prahy. “Pokiaľ bude podaná oficiálna sťažnosť ktorejkoľvek nemocnice na území hlavného mesta Prahy, pražský magistrát pochopiteľne bude na túto vec promptne reagovať. Aktuálne však žiadna takáto sťažnosť nebola podaná alebo konkrétne zdokumentovaná.” Pokiaľ sa tak stalo za predchádzajúceho vedenia Prahy, nebola postúpená na ďalšie rokovanie, a teda o nej nevieme,” znie z radnice.

Nemocnice nie sú nadšené z takejto odpovede. “Je to typická byrokracia. Vec riešime už dva roky a teraz máme podávať ďalšiu žiadosť,” čuduje sa Martina Štanclová s tým, že Thomayerova nemocnica žiadosti magistrátu vyhovie a podá novú sťažnosť. Výzvu magistrátu naplní aj Nemocnica na Bulovke.

Magistrát tvrdí, že v prípade Nemocnice na Bulovke bude riešenie problému zložitejšie: “Táto reklama je súčasťou pohrebného ústavu na súkromnom pozemku, ktorý tu funguje dlhé roky. Tu by legislatívny úprava tejto situácie bola zo zákona pravdepodobne zložitejšia, nie však v rovine samosprávy, ale štátnej správy,” tvrdí Ivan Šiler z radnice.

Peniaze za prenájom do rozpočtu mesta

V skutočnosti je to samotné mesto Praha, ktoré vyberá peniaze za reklamu na pohrebné služby v areáli nemocnice. Pri východe z nemocnice na Bulovke je totiž zhruba 10 metrov pred vstupom reklamný pútač na pohrebnú službu. je umiestnený na stĺpiku zabudovaného do chodníka. Keďže chodníky v celej Prahe nepatria mestským častiam, ale hlavnému mestu, ktorá na tento účel zriadila svoju firmu TSK (Technická správa komunikácií), povolenie na umiestnenie pútača musela dať TSK. Musela na to uzavrieť zmluvu a priestor prenajať za peniaze. Je teda pravda, že za tento prenájom magistrát nevyberá poplatky?

“Technická správa komunikácií alebo konkrétna mestská časť prenajala reklamný priestor, o účele ktorého nebola informovaná, a tak nemala nástroje ako takýto proces monitorovať či sledovať. Finančné zdroje z každého prenájmu sa však, samozrejme, delia medzi mestskú časť a magistrát”, hovorí Ivan Šiler.

Autor: Iva Bezděková www.tribune.cz (krátené)

Foto: archív redakcie

Uverejnené so súhlasom Medical_Tribune