Chorobnosť stúpla o takmer desatinu, päťtisíc ľudí dostalo chrípku

Medicine and thermometerNárast chorobnosti o 9,5% zaznamenali tento týždeň epidemiológovia na Slovensku v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Celkove 66% lekárov pre deti a dorast a 57% všeobecných lekárov pre dospelých nahlásilo 52 506 akútnych respiračných ochorení (ARO), najviac v Nitrianskom kraji, najmenej v Košickom kraji. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 153 osôb, čo je 2,2% zo všetkých ARO. Najčastejšími komplikáciami boli sinusitídy (637), otitídy (284) a pneumónie (232).

Ako informuje Úrad verejného zdravotníctva SR, až v 10% zo všetkých ARO išlo o chrípku a chrípke podobné ochorenia. 5 249 chorých znamená chorobnosť 161,5/100 000 obyvateľov. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných.

Kvôli vysokej chorobnosti bolo v práve sa končiacom týždni zatvorených 23 materských a šesť základných škôl.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva vyšetrili 10 nasopharyngeálnych výterov a 25 dvojíc sér. Vo vyšetrených vzorkách dvojíc sér sa v jednom prípade potvrdil respiračný syncyciálny vírus.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 311 vzoriek biologického materiálu (127 nazofaryngeálnych výterov a 184 dvojíc sér), z ktorých bol v štyroch prípadoch potvrdený vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v deviatich prípadoch RS vírus a v siedmich prípadoch potvrdený adenovírus.

V 48. kalendárnom týždni nebol hlásený ani jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI). Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo hlásených sedem prípadov SARI. Úmrtie hlásené nebolo.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v SR v chrípkových sezónach 2012/2013 a 2013/2014
graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v SR v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v SR v chrípkovej sezóne 2013/2014
graf3

Foto: Fotolia

Autor: PK