Chrípky je viac, Brezňan zomrel na pneumokokovú meningitídu

Doctor Examining Male Patient's Test ReportAž takmer 19-percentný vzostup chorobnosti zaznamenali epidemiológovia v rámci Slovenska v práve sa končiacom 45. kalendárnom týždni v porovnaní s týždňom predchádzajúcim. Celkove 63 % lekárov pre deti a dorast a 55 % všeobecných lekárov pre dospelých nahlásilo 43 653 akútnych respiračných ochorení (ARO) a 3 739 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Najviac chorých bolo v Nitrianskom kraji, najmenej v Košickom a Prešovskom kraji. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (469), otitídy (220) a pneumónie (195).

Kým v Banskobystrickom kraji počet chorých na ARO stúpol v porovnaní s uplynulým týždňom nepatrne – len o 0,4 percenta, v štruktúre týchto ochorení epidemiológovia evidovali výraznejší, až 40-percentný vzostup ochorení s typickými klinickými príznakmi chrípky.

V rámci celkovej epidemiologickej situácie v Banskobystrickom kraji však hlásia jedno úmrtie 37-ročného pacienta z Brezna, ktorý ochorel na pneumokokovú meningitídu. Pacienta hospitalizovali v bezvedomí a v priebehu 24 hodín zomrel. Z likvoru v laboratóriu vykultivovali Streptococcus pneumonae, pričo na jeho ďalšej špecifikácii sa pokračuje. Ako uviedla vedúca oddelenia infekčnej epidemiológie RÚVZ v Banskej Bystrici MUDr. Viera Morihladková, najúčinnejšou prevenciou proti tejto baktérii je očkovanie. Pacient, žiaľ, očkovaný nebol.

Podľa informácií Úradu verejného zdravotníctva SR vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva vyšetrili 23 nasopharyngeálnych výterov a 26 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bol v jednom prípade potvrdený vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie. Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 celkove vyšetrili 190 vzoriek biologického materiálu (81 nazofaryngeálnych výterov a 109 dvojíc sér), z ktorých bol v štyroch prípadoch potvrdený vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v šiestich prípadoch RS vírus a v siedmich prípadoch potvrdený adenovírus.

 

Graf 1: 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2012/2013 a 2013/2014
graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014
graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf3

Autor: PK

Ilustračné foto: Fotolia