ČR: Lekári s Diplomom celoživotného vzdelávania zarobia viac

schützenČeskí lekári, ktorí sú držiteľmi Diplomu celoživotného vzdelávania Českej lekárskej komory (ČLK) dostanú v roku 2014 od českej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VZP) viac peňazí. Stane sa tak na základe dohody, ktorú koncom roka 2013 uzavrela ČLK so VZP. Poisťovňa sa v nej zaviazala výrazne obmedziť regulácie uplatňované za rok 2013 voči ambulantným špecialistom, ambulantným gynekológom a praktickým lekárom. Bonifikácia za celoživotné vzdelávanie je druhou časťou tejto dohody.

Koľko dostanú pridané?

Ako informoval Mgr. Bc. Miloš Máca z právneho oddelenia ČLK, komora v snahe zjednodušiť administratívu odovzdala VZP zoznam všetkých držiteľov platných Diplomov celoživotného vzdelávania spolu s dátumami narodenia lekárov, aby sa predišlo možnej zámene osôb s rovnakým menom. MUDr. JUDr. Petr Honěk, námestník riaditeľa VZP ČR pre zdravotnú starostlivosť uviedol, že na základe týchto zoznamov VZP navýši úhrady za poskytnuté hradené služby v roku 2014 v jednotlivých segmentoch poskytovateľov takto:

  1. V segmente poskytovateľov ambulantnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti VZP navýši výslednú hodnotu bodu o 0,01 Kč. Toto ustanovenie bude zahrnuté v návrhu úhradového dodatku k Zmluve na rok 2014.
  2. V segmente poskytovateľov ambulantnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti – gynekológie a detskej gynekológie VZP navýši parameter INU (Index navýšenia úhrady) o 0,01. Toto navýšenie bude realizované samostatným dodatkom k Zmluve.
  3. Navýšenie hodnoty bodu o jeden halier sa týka aj praktických lekárov – držiteľov Diplomu celoživotného vzdelávania ČLK. Toto navýšenie bude realizované po uzavretí základného úhradového dodatku pre rok 2014, postup bol prerokovaný so zástupcami SPL a PLDD. V prípade, že bude zo strany PL navrhnuté iné riešenie prostredníctvom ČLK, je VZP pripravená o tom rokovať.

Lekári, ktorí získali za uplynulých 5 rokov 150 kreditov za vzdelávanie garantované komorou, ale nemajú diplom, si o jeho vydanie môžu požiadať a ak ho predložia VZP do konca januára, získajú bonifikáciu v úhradách zdravotnej poisťovne tiež. VZP ČR predpokladá, že v roku 2014 vďaka tejto bonifikácii vyplatí lekárom – držiteľom diplomu až o 80 miliónov Kč viac. ČLK sa snaží o to, aby sa k dohode so VZP pripojili aj ostatné zdravotné poisťovne.

O dohode medzi ČLK a VZP ČR čítajte aj tu: www.primarnykontakt.sk/spravy/ceska-vzp-zmierni-regulaciu-a-podpori-vzdelavanie-lekarov/

Eva Koperová

Foto: Fotolia