Diskusia v regiónoch týkajúca sa starostlivosti o zdravie pokračuje

Senioren besuchen Frau im Krankenhaus

Pod záštitou Ing. Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho kraja a za účasti zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR sa dňa 13. októbra 2014 od 9:00 hod. do 11:30 hod. v Kongresovej sále úradu Žilinského samosprávneho kraja uskutoční pracovný workshop na tému „Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2013-2030 a vízia jeho napĺňania v území kraja prostredníctvom Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja“.

Cieľom pracovného stretnutia je prezentovať kľúčovým aktérom v Žilinskom kraji priamo od tvorcov z Ministerstva zdravotníctva SR základné informácie o pripravovaných zmenách v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré sú v súlade s vládou schváleným strategickým dokumentom rezortu zdravotníctva do roku 2030 a o hľadaní možností ich prepojenia s poskytovaním sociálnych služieb. ktoré môžu významne prispieť pre Žilinský kraj. Účastníci pracovného workshopu budú mať možnosť diskutovať aj o svojich návrhoch, ktoré by napomohli vhodnému nastaveniu systému, zabezpečujúcemu ľahší prístup občanov k účinným a kvalitným službám v oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí na území Žilinského kraja.

Pozvánka na podujatie je uvedená tu : Pozvánka_Strategický rámec starostlivosti o zdravie

Autor: Martina Jandzíková

Foto: fotolia.com