Dlh zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni vzrástol

Female Doctor with Stethoscope Holding Piggy Bank with Bruised Eye and Bandage.

Zdravotnícke zariadenia opäť navyšujú svoje dlhy. Vláda včera na svojom zasadaní vzala na vedomie, že päť štátnych a 15 transformovaných zdravotníckych zariadení na Slovensku dlhuje Sociálnej poisťovni na poistnom za rok 2014 spolu 96,6 milióna eur.

Dlhy štátnych zdravotníckych zariadení predstavovali z tejto sumy 63, 2 milióna eur a pohľadávky voči transformovaným nemocniciam sú vo výške 33,4 milióna eur. Najväčšími dlžníkmi sú Detská fakultná nemocnica s poliklinikou  v Bratislava, Fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici a Národná transfúzna služba.

Nárast dlhu zdravotníckych zariadení predstavuje zvýšenie v tomto roku spolu 10,3 milióna eur. “U každej z dvoch uvedených nemocníc došlo k navýšeniu menším tempom ako v minulosti, napríklad pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou je to cca 7500 eur, a zároveň ostatné nemocnice v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR svoj dlh voči Sociálnej poisťovni medzimesačne nenavyšovali, ale naopak ho znížili, “ uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Martina Šoltésová.

Autor: poly

Foto: fotolia.com