Dodávateľom liekov sa nepáčia kroky Dôvery voči neplatičom v lekárňach

Dlžníci zdravotnej poisťovne Dôvera si od apríla musia za odkladnú zdravotnú starostlivosť v lekárňach a u zubných lekárov zaplatiť sami.

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) nesúhlasí s prenášaním zodpovednosti za nedoplatky na poistnom na lekárnikov. Pripomína, že zákon neumožňuje lekárnikom posudzovať zdravotný stav pacientov, ani vhodnosť liekov predpísaných lekármi. Asociácia tak reaguje na kroky súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorá dlžníkom na poistnom neuhradí odkladnú zdravotnú starostlivosť v lekárňach.

ADL poukazuje, že legislatíva umožňuje odmietnutie výdaja lieku zo strany lekárnika v záujme zdravia pacienta. Nevydanie lieku na recept v súvislosti s nedoplatkom na poistnom však nie je podľa ADL možné považovať za takýto záujem. Zároveň pripomína, že zdravotné poisťovne na rozdiel od lekární majú zakotvenú povinnosť vymáhať pohľadávky na poistnom a za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

ADL rovnako ako Slovenská lekárnická komora (SLeK) upozorňuje, že nové pravidlá môžu priniesť lekárnikom ďalšie straty. “Najmä tzv. nesieťové lekárne sa pritom už dnes dostávajú na hranicu ekonomickej efektívnosti ich prevádzkovania, pod čo sa podpísali zmeny v legislatíve v uplynulých štyroch rokoch,” uvádza asociácia vo svojom stanovisku.

Dlžníci zdravotnej poisťovne Dôvera si od apríla musia za odkladnú zdravotnú starostlivosť v lekárňach a u zubných lekárov zaplatiť sami. Poisťovňa ju v rámci ďalších opatrení proti dlžníkom po novom nehradí. Opatrenie sa dotýka samostatne zárobkovo činných osôb či dobrovoľne nezamestnaných. Dôvera avizovala, že pokiaľ si dohodnú splátkové kalendáre, uhradí za nich všetko.

Zdroj: TASR
Foto: Dôvera ZP, a.s., fotolia.com