Dôvera mení kód vykazovania EKG pri “predoperačnom vyšetrení”

stethoscope on clipboard with ecg

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. pozitívne zareagovala na podnety zo strany všeobecných lekárov, ktorí upozornili na fakt, že na vykazovanie šesťmiestnych kódov vykonania EKG pri “predoperačnom vyšetrení” nie sú prispôsobené softvéry lekárskych programov.

“Požiadali sme zdravotnú poisťovňu Dôvera, aby revidovala výkon vykazovania EKG pri “predoperačnom vyšetrení” u všeobecných lekárov,” povedal Peter Bakič, ktorý operatívne smeroval už koncom minulého týždňa v mene všeobecných lekárov túto požiadavku na kompetentných pracovníkov poisťovne Dôvera a na uvedenú skutočnosť ich upozornil. “Vykazovanie EKG pod kódom 5702ZV v súčasnosti nie je technicky možné, pretože všetky kódy sú päťmiestne, nie šesťmiestne, ” spresnil Bakič. Ako ďalej uviedol, všeobecní lekári požiadali predstaviteľov Dôvery o urýchlenú revíziu vykazovania EKG napriek tomu, že tento kód sa nachádza v zmluvách lekárov platných od 1.10.2014, s čím zdravotná poisťovňa súhlasila.

“V súvislosti so zazmluvnením výkonu 5702ZV od 1.10.2014 – EKG pri “predoperačnom vyšetrení” (základnom vyšetrení)  u všeobecných lekárov a tým, že nie všetky softvérové firmy majú zapracované pole pre zadávanie 6-miestneho kódu výkonu,  Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. povoľuje zadanie výkonu „5702Z“ (namiesto pôvodného 5702ZV), ” potvrdila Ľudmila Zozuľáková, manažérka Odboru nákupu zdravotnej starostlivosti Dôvery. 

Všeobecný lekár od 1.10.2014 bude pre Dôveru vykazovať “predoperačné vyšetrenie” pod kódom 60b spoločne s kódom 5702Z, pričom výška úhrady zostáva nezmenená.

Autor: poly

Foto: fotolia.com