Epidemiológovia majú podozrenie na chabú obrnu u dieťaťa

Sick baby being checked for illness.

Kým uplynulý týždeň analýza hlásení detských aj všeobecných lekárov v Banskobystrickom kraji ukázala vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO), hlavne však  na chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO), v 50. kalendárnom týždni sa situácia mierne zmenila. Celkový počet chorých na diagnostikované respiračné ochorenia síce  stúpol o 7,4 percent, výskyt chrípky sa ustálil. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška sa celkový počet chorých na rozličné typy respiračných ochorení v populácii obyvateľstva Banskobystrického kraja zvýšil o 3,3 percenta. Chorobnosť v tomto týždni hlásilo epidemiológom 52 percent lekárov pre deti a dorast a 41 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých. Lekári v tomto regióne neevidovali žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI).  V rámci monitoringu hygienicko – epidemiologickej situácie v Banskobystrickom kraji hlási však Regionálny úrad verejného zdravotníctva ((RÚVZ) v Banskej Bystrici za okres Brezno 1 ochorenie  na suspektnú chabú obrnu u malého  chlapca  z obce Valaská  (nar. 16.6.2011).  Prijatý bol na Detské oddelenie  NsP Brezno n.o.  pre 3 týždne  trvajúce  bolesti  nožičiek,  bez  ostatných príznakov svedčiacich  pre obrnu. V rámci epidemiologickej bdelosti a vek dieťaťa bola odobratá  stolica na virologické vyšetrenie. Výsledky ešte nie sú známe.

V 50. kalendárnom týždni evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, v absolútnych číslach 6144 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 1824 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 521 prípadoch, čo je chorobnosť takmer 155 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Lučenec, kde evidujú 776 prípadov, Revúca (691),, Banská Bystrica (328) a Žiar nad Hronom (536 prípadov). Najmenej chorých na ARO zaevidovali hlásiaci lekári v okrese Krupina- len 98.  Chrípka a jej podobné ochorenia najviac šarapatia v okresoch Veľký Krtíš, Revúca, Banská Štiavnica a Lučenec.

Z hľadiska veku je najviac chorých na ARO v absolútnych číslach medzi ekonomicky aktívnym obyvateľstvom, žiakmi základných škôl a najmenšími deťmi od 0 do 5 rokov. Najmenej chorých je medzi seniormi.  Na CHPO je približne rovnaká chorobnosť medzi najmenšími deťmi (0 až 5 rokov) a žiakmi základných škôl. V porovnaní so 49. kalendárnym týždňom je  približnne rovnaký počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín v 99 prípadoch, zápalmi stredného ucha (51) a v 57 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikácií – 4,3 percenta, je medzi medzi ekonomicky činným obyvateľstvom.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com