Epidemiológovia zaznamenali na Slovensku dva prípady SARI

Woman with thermometer sick colds, flu, fever in bedDva prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI) sa vyskytli na Slovensku v práve sa končiacom týždni. V prvom prípade ide o muža z Trnavského kraja, v druhom prípade o ženu zo Žilinského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo hlásených celkove desať prípadov SARI. Úmrtie hlásené nebolo.

Podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva SR v 3. kalendárnom týždni v porovnaní s predchádzajúcim týždňom narástol počet akútnych respiračných ochorení (ARO) o 4,5 %. Najvyššia chorobnosť bola v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 3. kalendárnom týždni 2014 hlásených 4 589 ochorení (chorobnosť 149,2/100 000), čo je 10,4 % z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO aj CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných.

Ochorenia hlásilo spolu 61 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a  55 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom.

Autor: ok

Foto: Fotolia