Farby s obsahom olova ubližujú najmä deťom

icon_enOlovo je toxická látka, ktorá vplýva na celý rad systémov ľudského organizmu a každoročne spôsobuje asi 600.000 prípadov mentálneho postihnutia detí. Ako informuje stránka Svetovej zdravotníckej organizácie, od 20. do 26. októbra 2013 si pripomíname Medzinárodný týždeň prevencie otravy olovom, zameraný na odstránenie používania farieb obsahujúcich olovo, ktoré stále používajú v mnohých krajinách.

Otrave olovom sa pritom dá celkom predísť. Napriek známym faktom a opatreniam prijatým v mnohých krajinách, dôsledky pôsobenia olova na detský organizmus naďalej znepokojujú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníkov na celom svete.

Farby s vysokým obsahom olova sú doteraz široko dostupné a používajú sa na dekoratívne účely v mnohých krajinách aj napriek tomu, že existuje za ne náhrada, ktorá olovo neobsahuje. Vplyv olova osobitne škodí deťom. Olovo je zodpovedné za 143 tisíc úmrtí ročne, prevažne v rozvojových krajinách. Približne polovica ochorení spôsobených olovom pripadá na Juhovýchodnú Áziu, 20% pripadá na regióny západnej časti Tichého oceánu a východného Stredomoria. Olovo v ľudskom organizme napáda mozog, pečeň, obličky a kostí. Časom sa usadzuje v zuboch a kostiach. Neexistuje žiadna úroveň pôsobenia olova, ktorá by bola pre ľudský organizmus bezpečná.

Zdroj: http://www.who.int/ru/index.html

Autor: PK