Hospice na Slovensku majú nedostatok lôžok

Hospic - TASR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo sa vo štvrtok (25.4.) počas výjazdu v hospici sv. Alžbety v Ľubici, okres Kežmarok, venoval predovšetkým problematike paliatívnej hospicovej zdravotnej starostlivosti. „Konkrétne sme sa zaoberali problémami technickými, ekonomickými a organizačnými, ktorými tento typ opatery dnes prechádza. Je to zdravotná starostlivosť, ktorá je poskytovaná pacientom v terminálnych, teda posledných štádiách nevyliečiteľných ochorení. Sú to veľmi nároční pacienti a aj starostlivosť o nich je psychicky náročná,“ objasnil pre TASR člen výboru Viliam Novotný.

Jednými z aktuálnych problémov hospicových zariadení sú podľa Novotného napr. nedostatočná kapacita či financovanie zo strany zdravotných poisťovní. „Nedostatok lôžok v tejto paliatívnej medicíne je v rámci celého Slovenska, veľa ľudí na takúto starostlivosť čaká. Aj riaditeľ hospicu v Ľubici nás informoval, že pacient je indikovaný a potrebuje takúto opateru, ale nie je pre neho miesto,“ objasnil Novotný s tým, že niekde na Slovensku je to lepšie saturované, inde horšie.

Nedostatočné financovanie zo strany zdravotných poisťovní má podľa výboru za následok, že za starostlivosť musia doplácať členovia rodiny, keďže príspevky od poisťovne nepokrývajú celkové náklady. „To nie je malá položka, pretože sa to pohybuje na úrovni 15 eur na deň, čo je vážny zásah do celého rodinného rozpočtu. To, čo platia zdravotné poisťovne za túto starostlivosť a služby s ňou súvisiace, jednoducho nestačí,“ upozornil Novotný.

Ďalšou otázkou, o ktorej členovia výboru začali diskutovať je, či takéto špecializované zariadenia na paliatívnu starostlivosť sú budúcnosťou. Na Slovensku sa totiž čoraz viac hovorí o zriaďovaní centier napr. pre pacientov s cievnou mozgovou príhodou, či pacientov, ktorí sú v kóme. „Hovorili sme aj o tom, že takéto hospice fungujú s maximálnym vypätím vo vyrovnanom rozpočte, pretože táto zdravotná starostlivosť je viac charitou ako zaujímavou príjmovou činnosťou. Preto nie je prekvapením, že napr. aj hospic sv. Alžbety zriaďuje Spišská diecézna charita,“ objasnil Novotný.

Členovia výboru si prezreli celý hospic v Ľubici, podľa Novotného je jeden z najkrajších na Slovensku. „Je naozaj veľmi dobre vybavený a robí špičkovú zdravotnú starostlivosť. Na záver nášho rokovania sme odovzdali riaditeľovi hospicu symbolický šek na 1100 eur. Ide o finančné prostriedky, ktoré sme ako členovia výboru pre zdravotníctvo vyzbierali, aby sme neprišli pod Tatry s prázdnymi rukami,“ dodal Novotný.

Zdroj: TASR

Foto: TASR