Informácie o infekčných ochoreniach v SR sú aj na sociálnej sieti

Child at the doctor
Epidemiologický informačný systém (EPIS) je on-line systém, ktorý zbiera a analyzuje informácie o výskyte infekčných ochorení na Slovensku. Najnovšie EPIS zdieľa informácie už aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook pod názvom Epidemiologický informačný systém. Stránka však bude poskytovať informácie aj o epidemiológii infekčných ochorení vo svete. TASR o tom informovala hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Mária Tolnayová.“Cieľom je spropagovať webovú stránku a služby EPIS (www.epis.sk) nielen odborníkom, ale najmä laickej verejnosti, pretože hlavne v súčasnosti je dôležité upozorňovať na aktuálnu situáciu vo výskyte infekčných ochorení na Slovensku i vo svete a tiež na možnosti ako ochoreniam predchádzať,” uviedla Tolnayová.Dodala, že podľa zákona majú zdravotnícki pracovníci povinnosť hlásiť výskyt prenosných ochorení epidemiológovi územne príslušného RÚVZ. Epidemiológovia okrem toho aktívne vyhľadávajú prípady infekčných ochorení a priebežne nahadzujú všetky získané údaje o každom individuálne hlásenom prípade do databázy systému.

Súčasný EPIS je zavedený od roku 2006 a sú v ňom uložené údaje od roku 1997. Pracovisko, ktoré sa stará o celoslovenský chod tohto informačného systému, sídli na oddelení epidemiológie RÚVZ v Banskej Bystrici. Keďže údaje sa nahadzujú priebežne, je možné sledovať aktuálny výskyt infekčných ochorení na Slovensku aj vo forme máp a grafov.

Zdroj: TASR

Foto: TASR