Jedno z desiatich antibiotík je predpísané nesprávne, tvrdia vedci

Microbiology

K takémuto záveru dospeli vedci z Univerzity v Cardiffe vo Veľkej Británii počas 20 rokov svojej výskumnej práce, ktorej výsledky uverejnili nedávno v prestížnom časopise BMJ. Výskum bol iniciovaný poznatkom, že v rozvinutých krajinách sa rýchlo a nebezpečne zvyšuje rezistencia na antibiotiká. WHO dokonca tento trend označila ako svetovú krízu verejného zdravotníctva. Napriek tomu, ako sa konštatuje v článku, všeobecní lekári iba zriedkavo referujú o rezistencii na antibiotiká vo svojich ambulanciách.

„Lekári z praxe, ale aj pracovníci v oblasti verejného zdravotníctva vnímajú rezistenciu na antibiotiká ako problém nemocníc“, uvádzajú vedci z Cardiffu vo svojej štúdii. Vedci zhromaždili údaje týkajúce sa predpisu antibiotík v ambulanciách primárneho kontaktu vo Veľkej Británii, ktoré pochádzali z Clinical Practice Research Datalink a ktorá sústredila dáta o 14 miliónoch pacientoch vyšetrených v 700 ambulanciách primárneho kontaktu. Analyzované údaje pochádzali z rokov 1991-2012 a týkali sa predovšetkým antibiotickej liečby horných dýchacích ciest, dolných dýchacích ciest, infekcií kože a podkožia a akútnych otitíd.

Aké boli výsledky?

Antibiotiká boli predpisované predovšetkým na liečbu bronchitíd, pneumónií a ostatných infekcií dolných dýchacích ciest. Ich preskripcia sa zvýšila medzi rokmi 1991 a 2012 o 35%. Paradoxne, v bežnej preskripcii však došlo k poklesu predpisu amoxicilínu, penicilínu a flucloxacilínu až o 20%. Vedci vyhodnotili ako alarmujúci aj fakt, že trimetoprim bol použitý na terapiu ochorení horných dýchacích ciest až 40% prípadov liečených všeobecnými lekármi. Profesor Craig Currie, vedúci výskumného projektu vyhlásil, že výrazné zvýšenie predpisu antibiotík v rokoch 2002-2012 malo a má jednoznačne negatívny vplyv na rezistenciu mikroorganizmov a zníženie účinnosti antibiotickej liečby. „Nevhodný a nesprávny predpis antibiotík v primárnej zdravotnej starostlivosti je vysokým rizikovým faktorom a potenciálnym nebezpečenstvom aj pre hospitalizovaných pacientov,“ uviedol profesor Currie. „Čo sa deje v primárnom kontakte, má vplyv na nemocničnú zdravotnú starostlivosť a naopak,“ uzavrel profesor Currie.

Autor: poly

Foto: fotolia.com