Komárňanská nemocnica zaviedla identifikačné náramky pre pacientov

 

Doctors Nurse senior Female Patient in Hospital CorridorKaždý hospitalizovaný pacient Všeobecnej nemocnice Komárno dostane od dnes, 1. decembra 2014, pri prijatí identifikačný náramok (ID). Jednotný postup identifikácie hospitalizovaného pacienta, vedie k zvýšeniu bezpečnosti pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a k predchádzaniu vzniku omylu pri poskytovaní liečebných, vyšetrovacích metód a ošetrovateľských úkonov. Nemocnica investovala viac ako 2500 eur do 12 000 kusov bielych ID náramkov. Vedenie rozhodlo, že v blízkej budúcnosti budú zakúpené tiež etikety značenia striekačiek s názvami liečiv. Identifikácia pripraveného lieku je jasná na prvý pohľad s farebným kódovaním, čo zvýši bezpečnosť pacientov pri anestézii, zníži možnosť zámeny liečiv pri aplikácii a tým dôjde skvalitneniu starostlivosti pacientov na operačných sálach.

Identifikačné náramky pomôžu nielen pacientom, ale aj personálu celej nemocnice, ktorý sa vďaka nim okamžite dozvie všetko potrebné o pacientovi. „Nový identifikačný systém umožní personálu okamžité zistenie totožnosti pacienta prostredníctvom rýchlej vizuálnej komunikácie, hlavne v situáciách, keď sa nedá spoľahlivo overiť totožnosť pacienta prostredníctvom slovnej identifikácie čím sa zvýši v maximálnej miere bezpečnosť pacienta. Náramok je nositeľom základných informácií o pacientovi. Identifikácia pacientov náramkami je spoľahlivý, praktický a bezpečný spôsob zefektívnenia poskytovania starostlivosti v zdravotníckom zariadení,“ uviedla námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo PhDr. Zlatica Halmová, MPH.

Náramky sú vyrobené z neelastického trojvrstvového polyesteru so špeciálnym povrchom, sú umývateľné, ľahké, pevné, nemajú ostré hrany a používajú sa len jednorazovo. Zdravotnícky pracovník upevňuje náramok na zápästie ruky, pričom dbá na to, aby nespôsoboval opuch alebo priškrtenie končatiny alebo nebol príliš voľný a neskĺzol z ruky. „Používaním týchto identifikačných náramkov sa snažíme zlepšiť bezpečnosť pacienta, predchádzať nežiaducim udalostiam, minimalizovať možné riziká spojené so zámenou pacienta. Máme vypracovanú smernicu „Bezpečná identifikácia pacienta“ v ktorej je zadefinovaný jednotný postup identifikácie hospitalizovaného pacienta v našom zdravotníckom zariadení. Pri identifikácii novorodencov sa postupuje v súlade platného Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o označení novorodencov z 11. septembra 2009, ktoré ustanovuje spôsob označenia novorodenca, aby sa zamedzilo výmene bábätka počas jeho celého pobytu v zdravotníckom zariadení,“ dodala námestníčka s tým, že u nás sa označuje každý novorodenec troma spôsobmi, ktoré sú uvedené v usmernení.

Všeobecná nemocnica Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi spoločnosť AGEL SK, s viac ako 110-ročnou históriou je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110 tis. obyvateľov spádového územia okresu Komárno. „Odbornú zdravotnú starostlivosť poskytujeme našim pacientom na 11 lôžkových oddelenia, 3 jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), v 23 ambulanciách a 10 oddeleniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek,“ povedal riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš.

„Napriek zvýšeným nákladom je bezpečnosť pacienta prioritou v každom zdravotníckom zariadení. Chceli by sme preto projekt Bezpečnej identifikácie pacienta natrvalo zaviesť do nášho zdravotníckeho zariadenia,“ povedal riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš.

Zdroj: AGEL SK a.s.

Foto: fotolia.com