Konferencia všeobecných lekárov vo Vysokých Tatrách

taška patchwork trojúhelníky červená kostky bag fonendoskop

Prevencia – štít zdravia. Všeobecný praktik – štít prevencie – pod týmto mottom od štvrtku, 17. októbra 2013 prebieha v Starom Smokovci XXXIV. Výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSVPL SLS). Potrvá do soboty 19. októbra 2013.

Počas konferecie sa uskutočnilo aj stretnutie zástupcov oboch odborných spoločnosti – SSVLD a SSVPL, ktorí hľadali možnosti riešenia patovej situácie v práci odbornej spoločnosti všeobecných lekárov pre dospelých.