Kongres SVLS 2018 bude ozajstným sviatkom všeobecných lekárov

svlsVážení kolegovia, milí priatelia,

žijeme vo zvláštnej dobe. Slovenské zdravotníctvo je plné konfrontácií, amaterizmu a negatívnych zmien. A práve teraz je vidno, komu na nás, všeobecných lekároch, naozaj záleží. Vôbec neprekvapuje, že iba nám samotným … Výsledky posledných piatich rokov jasne ukázali, že SVLS zvolila správnu stratégiu. Veľa vecí sme po dlhých desaťročiach zmenili a dnes ich už berieme ako samozrejmosť. Onedlho si nikto ani nespomenie, že ešte nedávno sme nemohli robiť predoperačné vyšetrenia alebo na to, že preventívna prehliadka mala hodnotu iba pár centov … Urobili sme obrovský kus práce. Na rozumné a dobré sa zvyká rýchlo a ľahko. O to viac omínajú pokrivené pravidlá, ktoré ešte čakajú na zmeny. Na to, aby sme ich spolu urobili, potrebujeme ako doteraz vašu podporu a pomoc. A prišiel čas na ďalšie spoločné kroky. Viac informácií nájdete v prílohe bulletinu Kongresu SVLS 2018.

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) a súčasnosť

Činnosť SVLS je rôznorodá ako náš odbor. SVLS sa podieľa sa na pripomienkovaní zákonov a vyhlášok súvisiacich s našou prácou. Organizuje originálne a moderné vzdelávanie zamerané na prax. Presadzuje financovanie našej práce s bonifikáciou komplexnej starostlivosti o pacientov a úhrady výkonov nad rámec kapitácie. SVLS spolupracuje s renomovanými právnikmi a ekonómami. Aj preto sa teší vysokej prestíži. S úctou rešpektujeme nezávislosť a slobodu všeobecných lekárov. Problémy riešime bez emócií, racionálne a efektívne. Požiadavky SVLS sú vždy podporené odbornosťou, tisíckami hodín práce na analýzach a príprave materiálov, prejazdenými kilometrami, množstvom stretnutí. Pravidelne absolvujeme neľahké rokovania s vedením zdravotných poisťovní, predstaviteľmi MZ SR, ÚDZS, NCZI či poslancami NR SR.

Všeobecné lekárstvo a realita

Posledné mesiace zažívame neúnosný tlak zo zavádzania nepripraveného eZdravia vrátane komplikovaných rokovaní so zdravotnými poisťovňami či predajcami softvéru. Systém má veľké množstvo nedostatkov, je vysoko chybový a evidentne nás brzdí v práci. A nevyrieši to žiadne „školenie lekárov“. Pýtala som sa našich kolegov, ktorí na základe platenej zmluvy s NCZI testovali celé mesiace systém eZdravia, ako je možné, že si nevšimli, že im v ňom chýbajú sestry, že sa nedokážu priamo pripojiť na NCZI, že systém je v priamom rozpore s viacerými zákonmi. Zúčastnili sme sa stretnutí na NCZI aj MZ SR, kde sme kládli rovnaké otázky. Odpovede sme sa ani v jednom prípade nedočkali. Všeobecní lekári potrebujú elektronizáciu ako soľ – avšak efektívnu, rýchlu, priateľskú a bez „výpalného“. Miesto toho sme nútene konfrontovaní s megalomanským, predraženým, netransparentným „potemkinovským“ projektom. Riešením nie je znížiť pokuty za nepoužívanie eZdravia, ale víťazstvo zdravého rozumu a starostlivosť štátu o projekt, ktorého realizáciu si u nás objednal. A uhradiť ju. Na základe právnej analýzy SVLS má už dnes potvrdené, že pri eZdraví dochádza k porušeniu viacerých zákonov. S touto informáciou primerane naložíme. Symbolom eZdravia je nekonečne sa krútiace koliesko na obrazovke počítača a húfy podnikavcov, ktorí chcú z tejto situácie ťažiť. Elektronizácia zdravotníctva je nevyhnutná, musí nám však pomáhať, a nie byť na príťaž. Našou prácou je starostlivosť o pacienta, nie riešenie technických problémov nefunkčného systému. Aj na toto sa na Kongrese SVLS 2018 budeme pýtať vedenia NCZI.

V našich radoch silno rezonuje téma prehliadok mŕtvych. Je známa tortúra, ktorou si SVLS prešla pri zmene zákona v náš prospech aj nátlak na náš stav od agresívnych politikov aj našich vlastných kolegov. Stále trvá snaha vrátiť nás do minulosti. Tam, kde nás ktokoľvek a kedykoľvek „zvesil z klinca“ … Pre SVLS je jediným riešením profesionalizácia a dobrovoľnosť. S rešpektovaním rovnoprávnosti a našich ústavných práv. Prehliadky teraz musí na základe zákona zabezpečiť štát profesionálmi, nie všeobecnými lekármi. Ich miesto je pri pacientovi, nie inde. Blíži sa 1.júl, kedy bude jasné, ako štát zvládne túto situáciu. Sme pripravení na všetky alternatívy. Aj o tomto budeme otvorene diskutovať s vedením ÚDZS na Kongrese SVLS 2018.

V uplynulom roku sme vďaka práci SVLS zaznamenali aj pozitívne okamihy. MZ SR zapracovalo do schválenej novely zákona o lieku zásadnú pripomienku SVLS na zmenu platnosti odporúčania na preskripčne obmedzené lieky. Jej predĺženie na 12 mesiacov a možnosť repetitívneho receptu považujeme za víťazstvo. Uľahčí prácu všetkým všeobecným lekárom na Slovensku, zníži zbytočnú „točivosť“ u špecialistov a pomôže našim chronickým pacientom. Aj pri presadzovaní tejto zmeny SVLS narazila na nemalý politický a lobistický odpor, úspešne sme ho však zvládli. SVLS to však nepovažuje za definitívne systémové riešenie, preto pracuje na príprave návrhu ďalších legislatívnych zmien. Ďakujem všetkým, ktorí k tejto užitočnej zmene prispeli.

Napriek tomu, že novela zákona stanovujúca rozsah 35 ordinačných hodín v našich ambulanciách bola pôvodne namierená voči nám, dokázali sme z nej opäť pozitívne vyťažiť maximum. Vyvolávanie nervozity, strachu a neistoty bolo účelové a malo nás priviesť k neuváženým rozhodnutiam. Nepodarilo sa. Zdravotné poisťovne nám ponúkajú tzv. čistý ordinačný čas. Všeobecných lekárov okrem iného zaväzuje počas aspoň dvoch dní v týždni ordinovať do večerných hodín. Navyše v nich nie je práca sestier, viaceré dôležité výkony lekárov a návštevy u pacientov. Deformuje reálnu prax a ponúkaný finančný benefit je úsmevný. Zákonom určené ordinačné hodiny sú iné – obsahujú všetky potrebné výkony a lekár slobodne prispôsobuje svoj ordinačný čas špecifikám svojej ambulancie. Rozdiel je zrejmý. Ak pri porovnaní zistíte, že ste zmluvne akceptovali nevýhodný tzv. čistý ordinačný čas, máte možnosť ho bez sankcií vypovedať. Zákon treba správne interpretovať a využiť v prospech nás aj našich pacientov. Na Kongrese SVLS 2018 prediskutujeme všetky právne súvislosti. Výsledok tímovej práce všeobecných lekárov, právnikov a ekonómov chráni nás všetkých.

Kongres SVLS 2018 – originálny program a novinky

Kongresy SVLS v Šamoríne – Čilistove sú najväčšími a najvyššie cenenými odbornými podujatiami pre všeobecných lekárov na Slovensku. Sme hrdí na to, že v posledných rokoch nás poctili svojou návštevou Jeho excelencia prezident SR Andrej Kiska a ďalší významní hostia z domova aj zo zahraničia. Je to prejav vysokej prestíže a rešpektu voči SVLS a všeobecným lekárom. Minulý rok sa kongresu SVLS zúčastnilo vyše tisíc lekárov, sestier, hostí a desiatky vystavovateľov.

Kongres SVLS 2018 venuje pozornosť aktuálnej hlavnej téme Odvrátiteľné úmrtia – možnosti ambulantnej praxe. Počas neho si pripomenieme aj 19. máj – Svetový deň všeobecného lekára. Súčasťou programu budú okrem prednášok aj moderované diskusné fóra, workshopy, double talky, inovatívne postery či sekcia sestier. Nebude chýbať právo a legislatíva, Dynamický Vyšehrad krajín V4, revízne lekárstvo, pracovná zdravotná služba, súdne lekárstvo, kazuistiky z našich ambulancií a mnohé ďalšie zaujímavé témy … Určite si každý vyberie. Samozrejme, medzi prednášajúcimi a lektormi budú tradične dominovať samotní všeobecní lekári. Opäť budú k dispozícii originálne aktivity SVLS, ktoré všeobecní lekári nezažijú na žiadnom inom podujatí. Spomeniem iba niektoré –Hodina otázok a odpovedí so zdravotnými poisťovňami, Medical Tribune, Time For Residents,  Orbis Pictus. Jednému zo všeobecných lekárov bude tradične udelený čestný titul Laureát ceny SVLS za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku Laurea coronati SVLS 2018.

Kongres SVLS 2018 prináša ďalšiu novinku – v stredu popoludní sa pred oficiálnym otvorením kongresu uskutoční kreditovaná Lekárska izba SVLS s diskusným fórom. Bude venovaná aktuálnym otázkam praxe v našich ambulanciách. Podelíme sa o skúsenosti a navzájom si poradíme.

Máme pripravené aj ďalšie hodnotné sprievodné podujatia. Ich program nájdete v prílohe bulletinu. Počas druhého večera kongresu sa tiež uskutoční slávnostné odovzdanie ocenení Kongresu SVLS 2018 za najlepšiu prednášku, workshop, poster a umelecké dielo v Orbis pictus.

Spoločne si užime špičkovú atmosféru medzinárodného kongresu s množstvom priateľských stretnutí a rozhovorov.

Úprimne sa na vás tešíme.

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA
Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)