Lekári sa búria. Kde sú peniaze Slovenskej lekárskej komory?

TASR

Regionálne štruktúry Slovenskej lekárskej komory (SLK) sa búria, centrála sa tvári, že sa nič nedeje. Problémom je prapodivné hospodárenie akciovky Lekár, a. s., ktorej stopercentným akcionárom je Slovenská lekárska komora. Z účtov Lekára, a. s., totiž v jednom momente zmizlo takmer 130-tisíc eur.

V situácii, keď silnie tlak, aby každý lekár bol povinne členom komory, sa logicky natíska otázka, prečo by mali lekári prispievať inštitúcii, ktorá bašuje s financiami takýmto spôsobom.

Foto: Minister Drucker chce otvoriť otázku povinného členstva v Slovenskej lekárskej komore. Aký je dôvod?

Šanca pre lojálnych

Slovenská lekárska komora je stopercentným vlastníkom spoločnosti Lekár, a. s. Akciovka, ktorú založili v júli 2005, vznikla ako reakcia na niektoré zo zákonov takzvanej Zajacovej reformy, ktoré uložili SLK celý zoznam povinností bez adekvátneho finančného krytia. Komora zo svojej podstaty nemôže podnikať, preto sa rozhodla založiť akciovú spoločnosť. Na ňu preniesla povinnosti zabezpečovať vzdelávacie podujatia pre lekárov, členov SLK, alebo pre svojich obchodných partnerov.

Spoločnosť postupne zvyšovala ročný obrat zo 116-tisíc eur v roku 2009 takmer na pol milióna v roku 2016. Firma celé roky fungovala bez výrazných problémov. K zmenám došlo až vlani, keď na ľudí vo vedení Lekára, a. s., zaútočili ľudia blízki šéfovi komory Mariánovi Kollárovi. Riaditeľ Viktor Dobiš z akciovky odišiel a na jeho miesto nastúpil Jozef Ňaňo.

„Bývalý riaditeľ Ňaňo dal po veľmi krátkom čase výpoveď a odôvodnil ju tým, že prácu nezvládne, pretože v spoločnosti vládol chaos,“ skonštatovala v zápisnici o hospodárení SLK doktorka Magdaléna Perichtová, ktorá istý čas pôsobila ako predsedníčka predstavenstva Lekár, a. s. Po Ňaňovom odchode prišiel nový riaditeľ, Martin Lászlo. Toho prezentovalo vedenie komory ako odborníka a manažéra. „Nikto nevie, akým spôsobom sa tam pán Lászlo dostal. Nebolo žiadne výberové konanie, nezasadla žiadna komisia tak, ako to bolo dovtedy zvykom. Doviedol si ho prezident komory Marián Kollár, prezentoval ho ako človeka s výbornými referenciami, ktorý to tu všetko dá do poriadku. Prvého februára 2017 ho menoval do funkcie výkonného riaditeľa spoločnosti, ktorá v roku 2016 urobila obrat 460-tisíc eur,“ skonštatovala predstaviteľka regionálnej štruktúry SLK Mária Kuniaková.

Nové vedenie ziskovej akciovky tak bolo kompletne zostavené z ľudí, ktorí boli lojálni k Mariánovi Kollárovi, čiže pochádzali zo zväzov, ktoré Kollára na sneme podporovali aj ho znovu zvolili za prezidenta SLK. Novou predsedníčkou predstavenstva Lekár, a. s., sa stala Magdaléna Perichtová, predsedníčkou dozornej rady Valéria Vasiľová, ktoré rozpútali škandalizáciu bývalého vedenia Lekár, a. s.

Prachy sú fuč

„Od januára postupne prichádzali na účty peniaze z dlhodobých zmlúv aj z predchádzajúcej činnosti, takže na účte boli peniaze v sume vyše 100-tisíc eur. Lenže zrazu sa stalo, že sa nezaplatil lízing za auto, potom prišlo upozornenie, že už nie sú zaplatené dve splátky, potom elektrárne na dva dni odstrihli budovu na Dobšinského ulici od elektrického prúdu. Dôvod? Neuhradené faktúry. A nikomu to nebolo podozrivé, lebo veď ten, kto sedel v riaditeľskom kresle, bol Kollárov človek, ktorý mal nálepku ‚ten, kto to prišiel dať do poriadku‘. Prišiel mesiac júl 2017 a bolo treba zaplatiť daň z príjmu. Išlo o sumu okolo 17-tisíc eur. Prišla výzva z daňového úradu na okamžitú úhradu sumy. Až vtedy sa zistilo, že ju niet z čoho uhradiť. Pretože na účte akciovky bolo nula celých nula nič eura,“ ironicky skonštatoval náš zdroj z prostredia komory.

„Pán riaditeľ to ‚dal do poriadku‘ tak, že vybielil účty a poprevádzal peniaze,“dodal zdroj. Tieto informácie potvrdzuje aj zápisnica o hospodárení. Podľa nej Martin Lászlo spôsobil spoločnosti Lekár, a. s., falšovaním výpisov finančnú škodu. „Zo všetkých účtov Lekár, a. s., bola neoprávnene prevedená suma 126 417 eur, pričom z týchto peňazí Lászlo vrátil na účty 9 930 eur, teda finančná škoda neoprávnených prevodov je 116 486 eur,“ konštatovala v zápisnici súčasná predsedníčka predstavenstva Zuzana Teremová.

Po Lászlovom odchode sa opäť menilo vedenie. Post predsedníčky predstavenstva opustila Magdaléna Perichtová a novou riaditeľkou sa stala Zuzana Dolínková. Zasa človek blízky šéfovi komory Mariánovi Kollárovi. Pani Dolínkovú dobre poznajú aj radoví členovia komory vďaka komickej žiarlivej afére, ktorá sa dostala až do médií. V máji minulého roku sa totiž v jednom z luxusných hotelov v Banskej Štiavnici konala konferencia, ktorej účastníkmi boli Marián Kollár aj Zuzana Dolínková. Podujatie narušil žiarlivý manžel pani Dolínkovej, ktorý „vymákol“ svoju manželku v spoločnosti prezidenta komory. Žena po zásahu zúrivého žiarlivca skončila na ošetrení v ambulancii, zle dopadol aj štvorkolesový miláčik pána Kollára. Žiarlivý manžel prerezal nožom všetky pneumatiky na jeho Mercedese. Pani doktorka sa zo zranení liečila šesť dní, privolaná polícia vec postúpila okresnému úradu a doriešila ju ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Dusno na sneme

Chýbajúce peniaze a zvláštne maniere vedenia komory aj jej akciovky chceli riešiť túto jeseň na sneme SLK viaceré nespokojné regionálne zväzy. Pýtali sa, čo sa stalo s peniazmi a kto vlastne je zodpovedný za to, že ich nejaký pán Lászlo mohol zdefraudovať. Prezident SLK Marián Kollár sa na sneme alibisticky vyjadril, že Martina Lászla nepoznal a nevedel, o koho ide. Lászlo je vraj blízkym človekom Martina Pechovského, ktorý dlhodobo funguje ako externý spolupracovník SLK, expert na start-upy a inovácie.

Pechovský nedávno oslovil komoru s iniciatívou vývoja ambulantného softvéru a chcel od nej spolufinancovanie na tento projekt v sume 150-tisíc eur. Podľa nášho zdroja práve Pechovský odporučil Lászla Kollárovi, ktorý ho bez výberového konania a bližšieho preverenia predstavil vedeniu komory a vyslovil sa, že má dobré odporúčanie.

Bývalý riaditeľ Lászlo je momentálne trestne stíhaný z dôvodu poškodenia spoločnosti Lekár, a. s. Fakt, že mohol vytunelovať účty, sa dáva do súvisu aj so zmenou pravidiel. Predstavenstvo Lekár, a. s., totiž opustilo dlhoročnú prax, keď výkonný riaditeľ nemal právo samostatne disponovať účtom spoločnosti. Keďže toto pravidlo sa neaplikovalo, Martin Lászlo mal šancu niekoľko mesiacov falšovať výpisy z banky a robiť v mene spoločnosti prevody, ktoré údajne končili na zahraničných účtoch.

Neohrozené pozície

Pozícia prezidenta SLK Mariána Kollára sa napriek tomuto škandálu zdá neotrasiteľná. Súčasný prezident sa totiž teší bezvýhradnej podpore najsilnejších regionálnych zväzov – Bratislavy, Košíc aj Trenčína. „Zhromaždenie delegátov Regionálnej lekárskej komory (RLK) v Banskej Bystrici jednoznačne vyjadrilo nesúhlas s hospodárením SLK, predovšetkým v spoločnosti Lekár, a. s. Naši členovia žiadajú diskusiu so zástupcami všetkých regionálnych komôr s cieľom zistiť názor širokej členskej základne k problému finančnej straty v spoločnosti Lekár, a. s., a vyzvať na vyvodenie zodpovednosti vedúcich funkcionárov,“ konštatuje banskobystrická regionálna šéfka komory Mária Kuniaková. Tá tvrdí, že v konečnom dôsledku krádež a podvod v akciovke Lekár, a. s., zaplatia všetci členovia svojimi príspevkami, pretože 120-tisíc eur bude v rozpočte komory chýbať.

„Mnohí účastníci zhromaždenia delegátov v Banskej Bystrici sa vyjadrili, že nemajú záujem za takýchto podmienok zotrvávať v komore a chcú požiadať o zrušenie členstva. Snem nepríjemnosť potichu urovnal, mnohí členovia sa o probléme ani nedozvedia a naďalej sa budeme správať, akoby sa nič nestalo. Tí, ktorí boli do vedúcich funkcií zvolení a dostali dôveru, aby hájili záujmy svojich členov a hospodárne nakladali so zvereným majetkom, vôbec necítia zodpovednosť a nepripúšťajú, že zlyhali. Tento postoj vrcholových orgánov Lekára, a. s., a štatutára SLK považujú naši členovia z regionálneho zväzu v Banskej Bystrici za amorálny a chcú v ostatných regiónoch hľadať podporu na výzvu na ich odstúpenie. Očakávame, že tí, ktorí nezvládli zverené úlohy alebo zneužili svoje právomoci, sami dokážu čestne priznať chybu a dobrovoľne odídu,“ dodala Mária Kuniaková.

Zásadné súvislosti

Tieto pochybnosti o netransparentnom hospodárení v komore prichádzajú práve v čase, keď prezident SLK Marián Kollár tlačí na ministerstvo zdravotníctva, aby sa každý jeden slovenský lekár povinne stal členom komory.

Diskusiu o povinnom členstve pripúšťa aj minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Na Slovensku je viac ako 24-tisíc registrovaných lekárov. Všetci by museli byť povinne členmi a platiť členské komore, ktorá nedokáže kontrolovať svoju dcérsku firmu a efektívne spravovať svoje financie. Členský príspevok komora stanovuje pre lekárov mladších ako 30 rokov v sume 30 eur ročne, pre lekárov vo veku 30 – 68 rokov je to 110 eur ročne. Komora má momentálne okolo 14-tisíc členov a na členských príspevkoch vyberie ročne okolo jedného milióna. Ďalších 10-tisíc lekárov, ktorí by sa podľa zákona museli stať povinnými členmi komory a platiť členské, by túto sumu výrazne zvýšilo. V žiadnom prípade nejde o malé peniaze. Aj preto je namieste otázka, prečo by lekári mali mať podľa zákona povinnosť prispievať do komory, ktorá hospodári so svojimi financiami spôsobom, aký sme opísali.

S povinným členstvom nesúhlasia lekári ani niektorí poslanci. „Komora má mať prirodzenú autoritu a ak to tak nie je, niekde je chyba a treba sa zamyslieť,“ povedal poslanec za SNS Štefan Zelník pre Medical News a súhlasí s ním aj opozičná poslankyňa Jana Cigániková z SaS. „Pôvodným zámerom, s ktorým sme Slovenskú lekársku komoru zakladali, bolo vytvoriť platformu pre jej členov lekárov. Ako však sledujem, komora sa úplne vytratila z verejného života, prestali ju prizývať na dôležité rozhodnutia. Jediné, čo sa zmenilo, je volebný poriadok, ktorý súčasného prezidenta ‚zabetónoval‘ v kresle doslova na doživotie. Nerozumiem kolegom, prečo za týchto okolností držia Ma-riána Kollára vo funkcii,“ vyhlásil zakladateľ Slovenskej lekárskej komory Milan Dragula.

O vyjadrenie sme požiadali aj riaditeľku Lekára, a. s., Zuzanu Dolínkovú. Tá sa údajne vyjadrovať nemôže, ale predstavenstvo akciovky sa rozhodne, či a ako bude odpovedať na zaslané otázky o hospodárení. Do termínu uzávierky sa tak nestalo. Otázky k čudesnému hospodáreniu Lekára, a. s., sme zaslali aj Slovenskej lekárskej komore, ktorá je akcionárom firmy. „Slovenská lekárska komora nie je hovorcom ani nie je kompetentná vyjadrovať sa k problematike, ktorá sa dotýka Lekára, a. s.,“ odpovedala nám v mene Mariána Kollára šéfka jeho sekretariátu Zuzana Pačesová, ktorá je zhodou okolností životnou partnerkou Kollárovho brata.

Autor: Anka Žitná Lučaiová

Zdroj: plus7dni.pluska.sk,

Foto: etrend.sk, pravda.sk