Lekárom hrozí za nepovolené vyberanie úhrad vysoká pokuta

Fifty euro banknote whith pills on it

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) chce doladiť pravidlá pri vyberaní poplatkov. Za tie nepovolené hrozí vysokými sankciami, tvrdí, že nemieni rešpektovať vyberanie úhrad za služby, ktoré sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia.

Pokutu do výšky 16.596 eur môžu dostať ambulancie, ktoré sa napríklad za poplatok rozhodnú objednať pacienta na presný čas v rámci ordinačných hodín, vyplýva z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú dnes schválila vláda SR, ešte tak bude musieť urobiť parlament.

“Ak k takémuto prehrešku dôjde tretí raz v priebehu 12 mesiacov, horná hranica sankcie sa môže zvýšiť až dvojnásobne,” ozrejmil dnes novinárom Drucker s tým, že minimálna pokuta bude vo výške 2000 eur.

Poplatok za objednanie sa na presný čas nemôžu ambulancie zo zákona vyberať už v súčasnosti. Pacientske organizácie však dlhodobo poukazujú, že sa tak niekde deje obchádzaním zákona. “Táto novela je explicitná,” povedal Drucker. Nebojí sa obchádzania právnej normy. Pokuty bude udeľovať samosprávny kraj. “A to komukoľvek, kto akýmkoľvek plnením podmieňuje objednanie osoby na vyšetrenie, ktoré je plne hradené z verejného zdravotného poistenia v tomto zdravotníckom zariadení,” píše sa v právnej norme.

“Táto formulácia platí nielen pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale aj tretie subjekty, ktoré prevádzkujú informačné systémy,” upozornil Drucker.

Minister zároveň podotkol, že nemá problém s poplatkami za dodatočné služby pre pacientov, označil za ne napríklad call centrum, konzultácie po telefóne či sms notifikáciu. V novele zákona sa medzi ne zahŕňa i takzvaný manažment pacienta.

“Možnosť platby za takzvaný manažment pacienta sa odvíja od toho, čo má predstavovať, objednania pacienta sa to týkať nemá, ide o súčasť zdravotnej starostlivosti,” poukázal Drucker. Nesúhlas s úpravou vyberania poplatkov vyjadrila nedávno finančná skupina Penta, pod ktorú patrí sieť polikliník ProCare.

Ministerstvo zdravotníctva stanovuje v novele i minimálny rozsah ordinačných hodín pre všeobecných lekárov. Malo by ísť najmenej o 30 hodín do týždňa s tým, že lekár musí aspoň dvakrát ordinovať do 14.00 h. Ambulancie môžu dostať pokutu do výšky 2000 eur, ak by ju poskytovali v menšom rozsahu. Ak to budú porušovať opakovane, sankcia sa môže vyšplhať na oveľa vyššiu sumu.

Schvaľovať a potvrdzovať ordinačné hodiny a pokutovať ambulancie by mal samosprávny kraj. Ten môže “v prípadoch hodných osobitného zreteľa” schváliť aj menší rozsah ordinačných hodín. “Myslia sa tým najmä prípady, kedy by bolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblastiach, kde ju ponúka jeden lekár vo viacerých zdravotných obvodoch, tiež môže ísť o situácie, kde lekár už vzhľadom na svoj vek či zdravie nie je schopný poskytovať zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu,” vysvetľuje sa v novele zákona.

Rozhodnutie o uložení pokuty zo strany samosprávneho kraja by malo obsahovať aj povinnosť vrátiť neoprávnenú úhradu a lehotu na jej vrátenie.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com