Lekárske izby SVLS v Košiciach a Źiline – budeme postupovať spoločne

coffeV dňoch 7.3.2018 a 8.3.2018 sa konali ďalšie Lekárske izby SVLS, ktoré zorganizovala Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) – tentokrát v Košiciach a Žiline. Témou boli otázky každodennej práce všeobecných lekárov. Prirodzene v nich dominovali zmluvy so zdravotnými poisťovňami, eHealth a prehliadky mŕtvych.

Stretnutí sa zúčastnili lekári nielen z krajských miest, ale aj z priľahlých regiónov – Popradu, Kysúc, Prešova či Liptova. Dôležité je, že všetci sa mali možnosť pozhovárať v neformálnej priateľskej atmosfére a podeliť sa o vlastné skúsenosti. Vysvetlili si viaceré právne a ekonomické súvislosti týkajúce sa našej práce, ktoré si všeobecní lekári v zmluvách doteraz nevšimli alebo ich význam podcenili. Pri prvotnej analýze obsahu zmlúv so zdravotnými poisťovňami často vydesene zistili, že oni alebo ich poverení zástupcovia podpísali také zmluvy, ktoré sú pre nich nevýhodné alebo s nimi po zvážení nesúhlasia.

“Mnohí lekári napriek dlhoročnej praxi vo vlastných ambulanciách až teraz začínajú analyzovať zmluvy a ich právne súvislosti,” povedala Monika Palušková, prezidentka SVLS, ktorá sa zúčastnila oboch stretnutí. “Je pre mňa neuveriteľné, že sa tak doteraz nedialo, veď od nich závisí nielen obsah, ale aj bezpečnosť našej práce. Som veľmi rada, že všeobecní lekári sa menia – sú iní ako pred štyrmi-piatimi rokmi. Stretávame sa a vymieňame si skúsenosti. A hlavne nachádzame riešenia. To tu ešte nikdy nebolo. Teší ma, že všeobecní lekári chcú svoje problémy vyriešiť. Sami a podľa vlastných potrieb.”

“Nerozumiem, ako môže existovať zmluva, ktorá je jasne nevýhodná, ale lekár s ňou súhlasí a ešte podľa nej aj pracuje. Ak je to vôbec možné,” vyjadrila sa Jana Striško Senčáková, predsedníčka Sekcie pre ekonomiku a legislatívu SVLS na stretnutí v Žiline. “Ako štatutár vlastnej firmy mám obrovské možnosti povzniesť prácu vo svojej ambulancii. Podľa svojich potrieb aj toho, čo potrebujú moji pacienti na základe obojstranne výhodnej zmluvy so zdravotnou poisťovňou. Týka sa to aj iných inštitúcií.”

“Je to jednoduché. Čítať, čo podpisujem a hlavne kontrolovať – každého, kto ovplyvňuje moju prácu,” zdôraznila Patrícia Eftimová, predsedníčka Sekcie pre vedu, výskum a vzdelávanie SVLS. “Ak si podpisujem zmluvy sama, je to veľká zodpovednosť, ale beriem ju ako cenu za svoju slobodu. Ak za seba poverím rokovaním niekoho iného, musím vedieť, čo robí v mojom mene. A nie sa iba dozvedieť, že podpísal niečo, s čím nesúhlasím. Kontrolujete prácu svojich zástupcov, ktorí za vás rokujú? Čítate si svoje zmluvy predtým, že ich založíte do šanónu v ambulancii?” opýtala sa Patrícia Eftimová.

Hovorilo sme nielen o zmluvách so zdravotnými poisťovňami, ale aj o eHealth-e, ktorý je nepripravený, nestabilný a nespoľahlivý. Všetci prítomní všeobecní lekári jasne vyhlásili, že chcú a podporujú elektronické zdravotníctvo, ktoré bude prínosom. Súčasný stav však tomu nezodpovedá a je pre nich iba obrovskou príťažou. Vysvetlili si viaceré právne súvislosti, ktoré sú naviazané na eHealth a možnosti ďalších krokov.

Osobitnou témou boli prehliadky mŕtvych. Zanalyzovali sa právne súvislosti aj možnosti vykonania alebo nevykonania prehliadok mŕtvych všeobecnými lekármi. “Zákon hovorí jednoznačne – lekár (a nielen všeobecný) nemôže vykonať prehliadku počas ordinačných hodín vo vlastnej ambulancii, ale ani na pohotovosti,” zdôraznila Monika Palušková. “Prehliadky môže vykonáva iba lekár uvedený v rozpise ÚDZS, ktorého v deň, kedy sa nachádza v tomto oficiálnom rozpise, kontaktuje dispečer z čísla 112. V prípade pochybností o okolnostiach úmrtia bude privolaný súdny lekár. Všetko má na starosti operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na čísle 112, nie všeobecný lekár. Ten počas ordinačných hodín poskytuje zdravotnú starostlivosť v ambulancii alebo na pohotovosti. Mimo nich má nárok na oddych ako každý iný pracujúci občan Slovenska,” vysvetlila Monika Palušková.  Uviedla tiež vlastný prípad spred niekoľkých dní, kedy bola požiadaná políciou SR o prehliadku mŕtveho tela za okolností, ktoré neboli v súlade so zákonom a ktorú preto odmietla vykonať. “Bol na mňa vyvíjaný nátlak nielen zo strany polície, ale aj kriminálnej polície a lekára VÚC, čo už riešim právnou cestou. Aj v záujme ochrany všetkých všeobecných lekárov na Slovensku. Zákony platia pre všetkých. Prehliadku som napriek nátlaku nevykonala, pretože som ju nemohla vykonať,” vysvetlila Monika Palušková.

“Nie som burič, ” vyjadrila svoj názor Slávka Trojáková zo Žiliny. “Len chcem, aby sa lekári u nás nebáli,vyjadrili svoj názor a bojovali za svoje práva! Podľa zákona a napriek nátlaku zo strany úradov a “kompetentných” netreba porušiť zákon a neopúšťať svoje pracovisko, vlastnú ambulanciu, ani LSPP, ani v noci, ani cez deň. Taký je zákon a máme v ňom oporu! Na prehliadky mŕtvych je určený zoznam na stránke ÚDZS. Treba trvať na dodržiavaní zákona a nevystavovať sa riziku, že neposkytneme zdravotnú starostlivosť “živému”pacientovi. Vystavujeme sa stíhaniu zo zanedbania zdravotnej starostlivosti,” uviedla ako reakciu na informácie, ktoré sa dozvedela na Lekárskej izbe SVLS.

Lekárska izba SVLS bola ako obyčajne veľmi príjemná a prínosná. Stretli sme sa ako priatelia, kolegovia a lekári, ktorí majú v regiónoch veľmi podobné problémy. A najdôležitejšie je, že sme sa rozhodli postupovať spoločne – nie iba deklarovať nespokojnosť, ale spoločne konať.

 

Autor: poly

Foto: fotolia.com