Medici si v Ústave anatómie v Košiciach uctili pamiatku darcov tiel

Bougie

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach si pripomenuli pamiatku zosnulých darcov tiel. V posledných rokoch stúpa počet tých, ktorí sa sami rozhodli darovať svoje telo na študijné účely.

Položením venca a zapálením sviečok si pripomenuli pamiatku zosnulých študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na Ústave anatómie LF UPJŠ. Pietny akt sa uskutočnil pred pamätnou tabuľou inštalovanou pred necelým rokom na počesť darcov tiel pre tento ústav. Ide o mosadznú plastiku v tvare krídel a motto „Vzlietli ste, aby ste vrátili v našich vedomostiach“, čo sú slová vystihujúce myšlienku darcovstva tela pre študijné účely.

„Spoznávať detailne anatómiu ľudského tela umožňujú študentom medicíny telá nebohých, ktorí ešte za života súhlasili s tým, že poskytnú po smrti svoju telesnú schránku na študijné a vedecké účely. Nazývame ich kadávery a správame sa k nim so všetkou úctou. Nikdy nezabúdame, že za každým telom sa ukrýva jeden ľudský život. Darovanie tela si na našom ústave vážime ako veľmi šľachetný čin a po celé roky si ‚na dušičky‘ s vďakou pripomíname pamiatku našich zosnulých,“ hovorí prednostka Ústavu anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD., ktorú napĺňa radosťou, že sa podarilo naplniť myšlienku vytvorenia pekného pamätníka pre týchto ľudí na chodbe ústavu.
„Dlhé roky sme na tomto mieste pred Pamiatkou zosnulých zapaľovali sviečky pri texte s poďakovaním za veľký dar, ktorý nám títo zosnulí poskytli. Bol napísaný na obyčajnom papieri a mňa veľmi teší, že sa nám pred časom podarilo vyhotoviť túto krásnu tabuľu, ktorá robí toto miesto oveľa dôstojnejším. Po prvý krát teda zapaľujeme na dušičky sviečku takto dôstojne,“ poznamenáva prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.Téma darcovstva tiel je podľa jej slov u nás zatiaľ na okraji záujmu a pre bežných ľudí je takéto rozhodnutie málo pochopiteľné. O to väčšia vďaka patrí tým, ktorí tak urobili a sú užitoční aj po smrti, pretože pre výučbu študentov a pre výskum v medicíne sú kadávery naozaj neoceniteľné.„Ľudia sa nemusia obávať žiadnej straty dôstojnosti, keď nášmu ústavu darujú svoje telo. Naši zamestnanci majú vysoko profesionálny a ľudský prístup ku všetkým kadáverom a rovnako dôstojne a s pietou k nim pristupujú aj študenti. Takisto je zaručená aj úplná anonymitu totožnosti darcu,“ zdôrazňuje profesorka Kluchová, podľa ktorej sa v minulosti ako kadávery využívali predovšetkým nevyzdvihnuté telá ľudí, ku ktorým sa po ich úmrtí nikto neprihlásil. V posledných rokoch však stúpa počet tých, ktorí sa sami rozhodli darovať svoje telo na študijné účely. Takéto rozhodnutie robia buď osamelo žijúci ľudia, ktorí majú obavy, že by ich nemal po smrti kto pochovať, ale aj takí, ktorých oslovila myšlienka, byť užitočný aj po smrti. Neraz pociťujú voči medicíne istý záväzok za svoju niekdajšiu záchranu, či pomoc niektorému z ich blízkych… 
„O programe darovania tiel, ktorý umožňuje slobodným rozhodnutím a legislatívnou formou umožniť ľuďom darovať ich telá po smrti vede a na študijné účely, sa vie medzi verejnosťou pomerne málo. Pritom stačí za života napísať príslušné vyhlásenie a nechať ho overiť notárom a po smrti telo danej osoby prevezú na ústav anatómie, kde prejde procesom konzervácie a nejaký čas slúži na študijné účely. Následne sa náš ústav postará  o jeho kremáciu,“ dodáva prednostka Ústavu anatómie LF UPJŠ v Košiciach.
Autor: Jaroslava Oravcová
Zdroj: UPJŠ v Košiciach, TASR
Foto: fotolia.com