Odber tkanív a buniek z mŕtvych darcov

Odber tkanív a buniek z mŕtvych darcov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal toto metodické usmernenie za účelom stanovenia podmienok spolupráce a jednotného postupu pri výkone odberu tkanív a buniek z tiel mŕtvych darcov tkanivovými zariadeniami na súdno-lekárskych a patologicko-anatomických pracoviskách úradu.

Dokument nadobudol účinnosť 1. júla 2013

Úplné znenie dokumentu : MU_3-2013