Meškanie do práce kvôli počasiu nemusia uznať

Drei Personen warten beim Arzt

Meškanie zamestnancov do práce kvôli snehovej kalamite nemusí zamestnávateľ automaticky ospravedlniť. V prípade, ak ľudia uviaznu v dopravných zápchach, alebo sa nemôžu dostaviť na pracovisko kvôli neprejazdným zasneženým cestám, mali by čím skôr informovať o komplikáciách svojho zamestnávateľa. Upozorňuje na to personálna spoločnosť Wincott People.

V prípade, ak sa ľudia nemôžu dostaviť na pracovisko kvôli snehovej kalamite, mali by čím skôr zavolať do práce, informovať zamestnávateľa o vzniknutej situácii a dohodnúť sa na ďalšom postupe. Snehová kalamita totiž môže, ale nemusí byť dôvodom na to, aby zamestnanec dostal voľno.

“Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno, ak došlo kvôli nepriazni počasia k nepredvídanému prerušeniu premávky alebo meškaniu pravidelnej verejnej dopravy a zamestnanec nemohol do práce docestovať iným primeraným spôsobom,” vysvetľuje manažérka spoločnosti Wincott People Jana Mesárová. Pracovné voľno sa v takom prípade poskytne bez náhrady mzdy na nevyhnutne potrebný čas. Dôležitá je teda nepredvídateľnosť vzniknutej situácie a problémy verejnej dopravy.

Osobitné pravidlá platia pre zamestnancov so zdravotným postihnutím. V ich prípade sa berie do úvahy aj znemožnenie cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným prostriedkom, teda autom. “Vtedy sa pracovné voľno s náhradou mzdy poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň,” dodala Mesárová.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com