Ministerstvo vyhlásilo tretie kolo tendra na záchranky

Rescue Team Providing First AidTretie kolo výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie 74 ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby vyhlásilo dnes Ministerstvo zdravotníctva SR.

Koncom augusta 2013 rozdelilo MZ SR prvých 76 licencií na prevádzkovanie ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby. Väčšinu licencií získali LSE-Life Star Emergency, Falck Záchranná, Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava a Záchranná služba Košice.

V októbri 2013 rezort vyhlásil druhé kolo tendra na ďalších 124 ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby. Výsledky zatiaľ známe nie sú.

Žiadosť treba podať na každé sídlo zvlášť

Podrobné požiadavky a kritériá výberového konania si môžu záujemcovia vyzdvihnúť od 20. januára 2014 na sekretariáte vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v pracovných dňoch od 10,00 do 14,00 hod. Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa vyhlasuje za každé vyhlásené sídlo pozemnej záchrannej zdravotnej služby zvlášť, teda aj žiadosti musia byť podávané samostatne pre každé vyhlásené sídlo stanice. Lehota na podanie žiadosti je stanovená do 17. marca 2014, pričom rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke. Výberová komisia písomne pozve účastníkov, ktorí splnia podmienky, na výberové konanie najmenej 5 dní pred jeho začatím.

Dokladujú personálne zabezpečenie aj projekt rozvoja

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti predĺžila dobu platnosti licencie zo štyroch na šesť rokov. Podľa nej teraz žiadatelia o poskytnutie licencie majú povinnosť predložiť spolu so žiadosťou o vydanie povolenia aj doklad o personálnom zabezpečení prevádzkovania záchranky a projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby.

Na Slovensku je dnes celkove 274 ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby a sedem leteckých -  v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Nitre, Poprade, Trenčíne a Žiline.

Zoznam 74 ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby, na ktoré 16. januára 2014 MZ SR vyhlásilo výberové konanie:

 

Sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby /jedna ambulancia /

Typ ambulancie
/RZP, RLP/

Topoľčany 2

RZP

Veľké Ripňany

RZP

Stará Turá

RZP

Handlová

RZP

Nitrianske Pravno

RZP

Nováky

RLP

Nitrianske Rudno

RZP

Ilava

RZP

Trenčín 2

RLP

Šahy 1

RZP

Banská Štiavnica 2

RZP

Tornaľa 2

RZP

Tornaľa 1

RLP

Vinica

RZP

Nálepkovo

RZP

Budimír

RZP

Moldava nad Bodvou

RLP

Trebišov 2

RZP

Košice Nad Jazerom

RZP

Lipovník

RZP

Štítnik

RZP

Ipeľský Sokolec

RZP

Šahy 2

RZP

Nižná Polianka

RZP

Humenné 2

RZP

Prešov 5

RZP

Havaj

RZP

Snina

RZP

Ubľa

RZP

Orlové

RZP

Malé Ostratice

RZP

Beluša

RZP

Trnava 3

RZP

Kraľovany

RZP

Oravský Podzámok

RZP

Východná

RZP

Liptovský Hrádok

RZP

Liptovský Mikuláš 2

RZP

Bešeňová

RZP

Liptovská Osada

RZP

Ružomberok 2

RZP

Zuberec

RZP

Strečno

RZP

Žilina 2

RLP

Žilina 3

RZP

Žilina 4

RZP

Bratislava Petržalka 4

RLP

Bratislava Podunajské Biskupice

RZP

Bratislava Ružinov 2

RZP

Bratislava Petržalka 2

RZP

Bratislava Petržalka 3

RZP

Bratislava Petržalka 1

RZP

Bratislava Ružinov 1

RLP

Bratislava Petržalka 5

RZP

Rovinka

RZP

Brodské

RZP

Prešov 2

RLP

Dechtice

RZP

Banská Bystrica 1

RLP

Staré Hory

RZP

Ulič

RZP

Vrútky

RLP

Nové Zámky 1

RLP

Košice Staré Mesto 1

RLP

Košice Staré Mesto 2

RZP

Trenčín 1

RLP

Trebišov 1

RLP

Beladice

RZP

Bystrá

RZP

Zemianska Olča

RZP

Medzev

RZP

Nižná nad Oravou

RZP

Martin 1

RLP

Trnava 1

RLP

Zdroj: MZ SR

Autor: ok

Foto: Fotolia