Ministerstvo zdravotníctva uzatvorilo zmluvu na stravovanie zamestnancov

TASR
Ministerstvo zdravotníctva po dlhej a dôkladnej príprave výberu vhodného stravovania pre zamestnancov minulý týždeň uzavrelo zmluvu na stravovanie s firmou Delikanti s.r.o. Ide o koncesnú zmluvu na 10 rokov, pri ktorej sa v rámci korektného dialógu podarilo dohodnúť veľmi výhodné podmienky pre MZ SR. Zmluva s predchádzajúcou firmou Sodexo bola ukončená na vlastnú žiadosť uvedenej firmy, keďže požadovala zvýšenie stravnej jednotky, s ktorou MZ SR nesúhlasilo.
Počas uplynulých mesiacov mali zamestnanci MZ SR k dispozícii stravné poukážky. Tento model stravovania však nebol vyhovujúci, lebo v bratislavskej lokalite Kramáre je malý počet stravovacích zariadení, v ktorých je možné stravovacie lístky využívať. Navyše, zamestnanci nestíhali návrat na pracovisko do 30-tich minút, ktoré sú vyčlenené na obedňajšiu prestávku. Splnenie časového limitu umožňoval iba model donášky jedla v prenosných boxoch a jeho konzumácia priamo na pracovisku.
Podrobnosti o stravnej jednotke:
• Počas prípravy jedál bývalou firmou bola stravná jednotka pre zamestnanca MZ SR 3,36 €. Firma žiadala zvýšiť stravnú jednotku na 3,60 €. Zároveň by však muselo MZ SR investovať do  priestorov kuchyne, ako aj jedálne a vybavenia. Na takéto výdavky však v súčasnosti nie sú k dispozícii finančné prostriedky.
• Stravné poukážky, ktoré rezort zabezpečoval pre zamestnancov, boli vo výške 3,40 €.
• Nová forma stravovania zvýši stravnú jednotku na 3,60 € s tým rozdielom, že v koncesnej zmluve sú zahrnuté aj náklady na rekonštrukciu nevyhovujúcich priestorov kuchyne a jedálne.
Podrobnosti o súťaži:
• obchodná verejná súťaž bola vyhlásená v dvoch denníkoch a na webovej stránke MZ SR 12.9.2014, súťažné podklady si prevzali 4 firmy (Citygastro s.r.o., KP & P, a.s., Delikanti s.r.o., Sodexo s.r.o.);
• ponuku predložili dvaja uchádzači (Citygastro s.r.o. a Delikanti s.r.o.);
• víťazom sa stala firma Delikanti s.r.o.
Ministerstvo zdravotníctva nemalo možnosť investovať do priestorov kuchyne z dôvodu chýbajúcich finančných zdrojov, pričom MZ SR nikdy neprevádzkovalo samotnú kuchyňu, iba ju prenajímalo. Ďalší prenájom si však vyžadoval už uvedené investície, na ktoré MZ nemá v súčasnosti žiadne zdroje. Forma koncesie je pre MZ SR najvhodnejším riešením, preto sa usilovalo korektným dialógom predísť možným špekuláciám o nevýhodnosti zmluvy. Pozitívom je, že MZ SR neplatí za neodobratú stravu, pričom samotní zamestnanci môžu hodnotiť kvalitu stravovania a na základe ich rozhodnutia je možné zmluvu zrušiť.
Link na zverejnenú zmluvu:
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
Foto: TASR