Na bezdymové tabakové výrobky je už vyrúbená daň

Cigarette-smoking
Na slovenskom trhu sa môžu od 1. mája po prvý raz objaviť tzv. bezdymové tabakové výrobky (BTV). Informovala o tom finančná správa s tým, že ich spotrebiteľské balenia budú označené kontrolnou známkou a budú aj predmetom dane. Novinku od mája prináša novela zákona o spotrebnej dani, doteraz neboli tieto výrobky uvedené na slovenský trh.

“Od uvedeného dátumu by sa mali objaviť vo forme tabakovej rolky s filtrom, prípadne kapsúl obsahujúcich tabak a tekutinu na jeho zvlhčenie s obsahom aromatických látok. Na použitie týchto výrobkov si konzument musí zakúpiť elektronické zahrievacie zariadenie, ktoré BTV zohreje na určitú teplotu, pri ktorej ešte nedochádza k horeniu, ale uvoľňuje sa z neho nikotín,” priblížila hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková. Nejde teda o klasické elektronické cigarety, ktoré zahriatím kvapalnej náplne vytvárajú paru určenú na konzumáciu, ale o výrobky vyrobené z tabakovej suroviny.

Uvedenie takýchto výrobkov na slovenský a český trh v 2. polroku tohto roka avizuje napríklad spoločnosť Philip Morris ČR. Svoje plány predstavila v piatok (28.4.) v rámci valného zhromaždenie jej akcionárov. “Výrobok IQOS je elektronické zariadenie, ktoré zahrieva špeciálne navrhnuté tabakové náplne na teploty výrazne pod hranicou spaľovania a vytvára tak tabakový aerosól,” priblížila firma. Takýmto spôsobom sa podľa nej znižuje úroveň škodlivých a potenciálne škodlivých látok v priemere o 90 až 95 % v porovnaní s dymom zo štandardnej referenčnej cigarety vytvorenej pre výskumné účely.

Spoločnosť Philip Morris International do výskumu a vývoja v tejto oblasti podľa vlastných slov investovala za posledné roky 3 miliardy USD a doterajšie štúdie ukazujú, že takýto bezdymový výrobok predstavuje pravdepodobne menšie riziko škodlivosti ako fajčenie cigariet. Doteraz ho uviedla na viac ako 20 trhoch a plánuje postupne aj na ďalších, ako napríklad v Čechách a na Slovensku.

Ako ďalej informovala finančná správa, spotrebiteľské balenie BTV na slovenskom trhu by malo obsahovať 20 kusov tabakových roliek, prípadne kapsúl, obdobne ako cigarety. Musí byť na ňom uvedený údaj o celkovej hmotnosti a o hmotnosti tabaku v tomto výrobku vyjadrený v gramoch. Označené bude kontrolnou známkou so znakom BTV.

Na daňovom území bude možné prepravovať tieto výrobky len so zjednodušeným sprievodným dokumentom, ktorý môže byť nahradený napríklad faktúrou alebo dodacím listom. Tie však musia mať všetky náležitosti zjednodušeného sprievodného dokumentu. “Osoba, ktorá chce obchodovať s BTV, musí pred každým prijatím alebo dovozom BTV požiadať colný úrad o vydanie povolenia prostredníctvom tzv. formulára Všeobecného podania. Platnosť povolenia je časovo obmedzená najviac na 60 dní,” priblížila Macíková.

Novela zákona definuje aj delikty a priestupky a určuje výšku sankcií. Ide o správne delikty a priestupky najmä v súvislosti s označovaním takýchto výrobkov kontrolnou známkou, zistením neoznačených BTV v daňovom voľnom obehu a preukazovaním ich pôvodu a spôsobu nadobudnutia. “V týchto prípadoch sa výška sankcií odvíja od výšky spotrebnej dane z BTV. V prípade priestupku za nepreukázanie pôvodu a spôsobu nadobudnutia BTV môže byť uložená pokuta pre fyzickú osobu až do výšky 33.000 eur,” dodala hovorkyňa daniarov.

Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com