Na bioterorizmus musia byť pripravení aj zdravotníci

ID-100132172Dianie v Sýrii ukazuje, že biologické zbrane sú reálnou hrozbou ako celok a tak je potrebné byť na to pripravený. Implementáciou Dohody o zákaze vývoja, výroby a skladovania bakteriologických, biologických a toxínových zbraní, posilnením spolupráce a výpomoci iným štátom k prístupu a prehľadu najnovšieho vývoja vedeckých poznatkov v oblasti bioterorizmu sa venovalo aj nedávne stretnutie 280 expertov z 81 krajín, ktoré sa konalo v Ženeve. Nechýbali medzi nimi zástupcovia zdravotníckych organizácií. Slovensko zastupovala trojčlenná delegácia – veľvyslanec pri Stálej misii OSN v Ženeve Fedor Roscha, člen stálej misie Igor Kucer a stály zástupca MZ SR pre problematiku bioterorizmu doc. MUDr. Cyril Klement, krajský hygienik Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. Informovala o tom hovorkyňa úradu Mária Tolnayová.

„Vo svete pokročil nielen vývoj biologických zbraní, či už pre mierové, alebo vojnové účely, ale aj systémy ochrany pred nimi. Je to citlivá téma, keďže niektoré štáty nie sú z rôznych dôvodov ochotné tieto poznatky zverejniť a sprístupniť ostatým. Je veľká škoda, že vo svete nemáme verifikačný kontrolný mechanizmus. Nemôžeme do niektorých štátov prísť a odkontrolovať, na čo ich laboratóriá v tejto oblasti pracujú. Aj preto sme na stále na pozore, rozvíjame nové metodiky, a máme so spomínanými inštitúciami systematickú spoluprácu,“ uviedol doc. MUDr. C. Klement.

Národným orgán pre kontrolu biologických zbraní na Slovensku je Informačné centrum pre bakteriologické, biologické a toxínové zbrane, ktorý pracuje na banskobystrickom RÚVZ. Centrum v BB vzniklo v roku 2001 ako reakcia na antraxové útoky v USA a vo svete. Zaoberá sa problematikou biologických a toxínových zbraní po stránke medzinárodno-politickej, spolupracuje s ministerstvom zahraničných vecí, s hasičským zborom, políciou, s úradom civilnej ochrany a ďalšími relevantnými organizáciami. So svojim priamym nadriadeným orgánom – Ministerstvom zdravotníctva SR, pripravuje podklady, stanoviská, publikácie tak, aby bolo Slovensko po odbornej stránke pripravené aj na túto hrozbu. Monografia Biologické a chemické zbrane – pripravenosť a odpoveď vyjde už v septembri tohto roku vo vydavateľstve PRO B. Bystrica.

Ilustračné foto: internet