Na kúpeľnú starostlivosť dávajú poisťovne desiatky miliónov eur

Zdravotné poisťovne uhradili vlani kúpeľnú starostlivosť viac ľuďom ako rok predtým. Ako ukazujú štatistiky najväčšej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), medziročne zaznamenala takmer desaťpercentný nárast počtu poistencov liečených v kúpeľoch. Podľa vedúcej odboru zdravotného a revízneho VšZP Beáty Havelkovej šlo vlani na kúpeľnú liečbu 30,7 milióna eur. Predpokladá, že nárast pacientov v kúpeľoch súvisí s nárastom počtu operácií.Kúpele navštívilo aj viac poistencov Dôvery. “Počet poistencov sa medziročne mierne mení a má stúpajúcu tendenciu, rovnako ako aj náklady na kúpeľnú liečbu. Tie vlani presiahli sumu 11,3 milióna eur. Súvisí to so zdravotným stavom našich poistencov, prípadne s rozšírením a zmenami v indikačnom zozname, ktorý určuje, ktoré diagnózy v kúpeľoch zo zákona preplácajú zdravotné poisťovne,” priblížila PR špecialistka Dôvery Monika Šimunová.Skúsenosti VšZP ukazujú, že do kúpeľov chodia častejšie ženy ako muži. Podľa Havelkovej to môže súvisieť s tým, že ženy viac dbajú svoje zdravie. Ľudia chcú ísť do kúpeľov najčastejšie v letných mesiacoch. Väčšinou ich tam privádzajú ochorenia pohybového systému, ale aj alergie a astma.

Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypisuje odborný lekár, alebo lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast na základe nálezu príslušného lekára špecialistu. Nie každý návrh na preplatenie kúpeľnej starostlivosti však zdravotné poisťovne schvália.

“Najčastejším dôvodom je ukončenie platnosti kúpeľného návrhu. Rovnako, ak pacient neabsolvuje sústavnú liečbu daného ochorenia, alebo navrhujúci lekár prehliadne určenú periodicitu kúpeľnej liečby. Pri niektorých ochoreniach je možné ísť do kúpeľov raz za dva roky, nie každý rok. Napríklad kúpeľné návrhy pre skupinu B – ochorenia bedrových, kolenných kĺbov, chrbtice, cukrovka,” priblížila Šimunová.

Zdravotné poisťovne uhrádzajú kúpeľnú starostlivosť dvoma spôsobmi. Pri spôsobe úhrady typu A je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby čiastočne. Za tie si tak poistenec dopláca 1,66 eura na deň. Pri spôsobe úhrady B je tiež plne hradená poskytnutá zdravotná starostlivosť, služby však nie.

Zdroj: TASR
Foto: TASR