Na pieskoviskách môžu striehnuť nákazy

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu kvality piesku v pieskoviskách určených na hranie detí vykonal v tomto roku v okresoch Banská Bystrica a Brezno kontrolu zatiaľ v 15 náhodne vybraných predškolských zariadeniach, pri ktorých odobral 42 vzoriek piesku. Ďalšie štyri vzorky piesku odobrali z dvoch mestských pieskovísk v meste Banská Bystrica. Parazity zistili v jednom pieskovisku v meste Brezno, a to výskyt Toxocara sp. a Ancylostoma/Uncinaria sp..

images

Veľa koliformných baktérií

Mikrobiologická kvalita piesku nevyhovovala v dvoch predškolských zariadeniach: v Kremničke a v meste Banská Bystrica pre vysoký výskyt termotolerantných koliformných baktérií. Ako informovala hovorkyňa banskobystrického RÚVZ Mária Tolnayová, vo všetkých troch prípadoch bolo vydané opatrenie na zákaz využívania piesku v pieskovisku na hry detí. Výsledky kontrol pieskovísk nie je ešte možné porovnať s vlaňajšími, pretože pracovníci relevantného odboru budú v kontrolách pokračovať.

Od zvierat i nakazenej vody

Hygienici robili kontroly hlavne pre  možný výskyt toxokarózy u detí, ktorého pôvodcom sú exkrementy psov a mačiek. Hranie sa detí na pieskoviskách však prináša so sebou viaceré zdravotné riziká vyplývajúce z parazitárneho a mikrobiálneho znečistenia piesku.„Najčastejšie sú parazitárne infekcie, ktorých pôvodcom sú  ráve spomínané exkrementy ierat v pieskovisku. Za určitých okolností môžu spôsobiť ochorenia ako napr. toxokaróza, toxoplazmóza, nákaza detskou pásomnicou. Zdrojom ostatných parazitárnych ochorení, ako napr. askaridóza a trichuriáza, je infikovaný človek a pôvodcovia týchto nákaz sa do pieskoviska môžu dostať napr. pri polievaní piesku infikovanou vodou. Z mikrobiálnych nákaz prichádza do úvahy najmä salmonelóza a ochorenia spôsobené fekálnymi streptokokmi a termotolerantnými koliformnými baktériami,“ uviedla MUDr. Katarína Slotová, vedúca odboru hygieny detí a mládeže banskobystrického RÚVZ.

(ok)

Ilustračné foto: internet