Na Slovensku rastie počet ochorení spôsobených vektormi

Tick, Ixodes ricinus biting humanAž 50 %-ný nárast ochorení na kliešťovú encefalitídu zaznamenali epidemiológovia v SR v roku 2013 v porovnaní s rokom predchádzajúcim, kedy týchto prípadov potvrdili približne 100. Vyšší je aj výskyt lymskej boreliózy, listeriózy a ďalších zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou. Epidemiológovia evidovali vlani jednu epidémiu  kliešťovej encefalitídy a jednu epidémiu trichinelózy. Importovaných bolo 8 ochorení – dve na lymskú boreliózu, jedno na kliešťovú encefalitídu, 4 na maláriu, jedno na horúčku dengue a 9 prípadov kvalifikovali epidemiológovia ako ohrozenie besnotou. V rámci zoonóz boli hlásené 2 úmrtia na Listériovú septikémiu.

Nové, nezvyčajné ohniská vektorov

Nebezpečné je, že sa rozširujú ohniská vektorov a epidemiológovia zaznamenali tieto ochorenia aj v lokalitách, v ktorých sa dosiaľ nevyskytovali. Zdôraznila to vedúca oddelenia infekčnej epidemiológie banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) MUDr. Viera Morihladková. Zachytenie vyššieho počtu týchto ochorení podľa nej dochádza aj zlepšenou diagnostika a do istej miery aj uvedomelosťou pacientov. Nárast ochorení, spôsobených vektormi (kliešte, komáre a iný bodajúci a krv sajúci hmyz, drobné hlodavce, líšky i infikované psy), evidujú odborníci v celej Európe.

Nový program ECDC

Ako informovala Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica, problematikou zvyšujúceho sa počtu ochorení spôsobených vektormi v Európe sa začalo zaoberať aj Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) so sídlom v Štokholme. Táto inštitúcia iniciovala vznik Programu pre rozvíjajúce sa ochorenia prenášané vektormi (EVD), na ktorom participuje aj Slovensko. „Je jedným zo siedmich programov ECDC a pokrýva ochorenia, ktoré podliehajú hláseniu ako je infekcia hantavírus, Q – horúčka, vírusová hemoragická horúčka, žltá zimnica, kliešťová encefalitída, malária, besnota, mor, západonílska horúčka, chikungunya, ale aj ochorenia dosiaľ nepodliehajúce hláseniu ako je napríklad lymská borelióza, či novo vznikajúce infekčné hrozby,” priblížila novú iniciatívu ECDC a jeho program EVD účastníčka stretnutia v Štokholme Mgr. Monika Musilová z Odboru epidemiológie RÚVZ Banská Bystrica. ,,Cieľom stretnutia bolo okrem predbežných návrhov, plánov a priorít EVD  programu aj zlepšenia spolupráce medzi uvedenými sieťami s prioritou, aby sa mohli sledovať spomínané ochorenia u ľudí, aj u zvierat, keďže dôsledkom migrácie je možnosť ich zavlečenia aj na naše územie“, dodala.

Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou

V roku 2013 nebol na Slovensku hlásený žiadny prípad ochorenia na antrax a Q-horúčku. Hlásené boli ochorenia s nasledovným počtom prípadov:

 • tularémia 9,
 • ornitóza a brucelóza 1,
 • leptospiróza 5,
 • listerióza 15,
 • lymská borelióza 846
 • kliešťová encefalitída 161
 • hemoragická horúčka s renálnym syndrómom 14,
 • malária 4,
 • toxoplazmóza 149,
 • echinokokóza 17,
 • tenióza 6,
 • trichinelóza 5,
 • toxokaróza 37,
 • horúčka dengue 18.

Autor: ok

Foto: Fotolia