Najviac chrípky je medzi stredoškolákmi, vírus potvrdili aj laboratóriá

Doctor examining boyCelkove 58 208 chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO), z toho 6 934 chorých na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) evidujú epidemiológovia na celom území Slovenska za 7. kalendárny týždeň. Oproti predchádzajúcemu týždňu narástla chorobnosť ARO o 5%. Spomedzi krajov je najvyššia v Nitrianskom kraji a najvyššia vekovo špecifická chorobnosť je v skupine detí do 5 rokov – 4 807,2/100 000.

Ako uvádza správa Úradu verejného zdravotníctva SR, počet chrípkových ochorení tvorí 11,9% zo všetkých ARO. ,,Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (647,9/100 000),” píše sa v správe. Najviac ľudí má chrípkové ochorenia v Trnavskom a najmenej v Košickom kraji. Vysoká chorobnosť opäť zatvárala školy, v tomto týždni to bolo 16 materských, šesť základných a 4 stredné školy. Najviac zatvorených škôl bolo v Trnavskom (9) a v Prešovskom kraji (8).

Ochorenia hlásilo 67% lekárov pre deti a dorast a 57% všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom a Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Výsledky z virologických laboratórií

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 7. kalendárnom týždni 2014 vyšetrených 29 nazopharyngeálnych výterov a 43 dvojíc sér, pričom bol potvrdený vírus chrípky A(H1N1)pdm09 v jednom prípade, vírus chrípky A(H3N2) v jednom prípade a adenovírus tiež v jednom prípade.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 virologické laboratóriá celkovo vyšetrili 825 vzoriek biologického materiálu (380 nazofaryngeálnych výterov a 445 dvojíc sér), z ktorých bol v šiestich prípadoch potvrdený vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v desiatich prípadoch RS vírus, v jedenástich prípadoch adenovírus, v jednom prípade potvrdený vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie, v dvoch prípadoch vírus chrípky A(H1N1)pdm09 a v jednom prípade vírus chrípky A(H3N2).

V uplynulom týždni nebol hlásený ani jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI). Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 ich v rámci Slovenska bolo hlásených jedenásť. Úmrtie hlásené nebolo.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2012/2013 a 2013/2014

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf3

Grafy: ÚVZ SR

Autor: ok

Foto: fotolia.com