Najviac respiračných ochorení je v Nitrianskom, najmenej v Košickom kraji

Little boy at the doctorMierny pokles chorobnosti, o 0,7 % zaznamenali epidemiológovia v rámci Slovenska v 46. kalendárnom týždni. Celkove 63 % lekárov pre deti a dorast a 56 % všeobecných lekárov pre dospelých nahlásilo spolu 43 473 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo je chorobnosť 1 375,5 na 100 000 osôb. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) nahlásili 3 803 ochorení (chorobnosť 120,3 na 100 000), čo je 8,7 % z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji.

Komplikácie zaznamenali u 801 osôb, čo je 1,8 % zo všetkých ARO. Najčastejšie išlo o sinusitídy (398), otitídy (226) a pneumónie (177).

Podľa informácií Úradu verejného zdravotníctva SR, vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 46. kalendárnom týždni vyšetrili 14 nasopharyngeálnych výterov a 24 dvojíc sér. Ani v jednom prípade sa vírus chrípky ani iný nechrípkový etiologický agens nepotvrdil. Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo v spomínaných laboratóriách vyšetrených 228 vzoriek biologického materiálu (95 nazofaryngeálnych výterov a 133 dvojíc sér), z ktorých bol v štyroch prípadoch potvrdený vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v šiestich prípadoch RS vírus a v siedmich prípadoch potvrdený adenovírus.

V 46. kalendárnom týždni nebol hlásený žiadny prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI). Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo hlásených šesť prípadov SARI. Úmrtie hlásené nebolo.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach www.euroflu.org www.ecdc.europa.eu.

Tabuľka: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 46. kalendárnom týždni 2013
tab

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v SR v chrípkových sezónach 2012/2013 a 2013/2014

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v SR v chrípkovej sezóne 2013/2014
graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v SR v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf3

Autor: PK

Foto: Fotolia