Nečakané situácie riešia poisťovne každý deň

Doctor with chest X-ray

Úraz na dovolenke, autonehoda s trvalými následkami, vážna choroba a následná dlhodobá liečba. Takýmto nečakaným životným situáciám, ktoré často vyústia do dlhodobej práceneschopnosti či invalidity, sa len ťažko dá vyhnúť. Potvrdzujú to aj štatistiky Allianz – SP, ktorej klienti každý deň nahlásia v priemere 209 škôd na živote a zdraví.

Poistná suma, teda suma, ktorú dostane rodina a pozostalí v prípade úmrtia poisteného, by mala byť nastavená tak, aby pomohla rodine predísť zlej finančnej situácii. Jej výška každým rokom rastie. Kým v roku 2004 bola na úrovni 3385 eur, o päť rokov neskôr stúpla na vyše dvojnásobok – 6910 eur. V súčasnosti sa Slováci pre prípad smrti v priemere poisťujú na sumu 11.600 eur. Doteraz najvyššiu poistnú sumu si v rámci životného poistenia dojednal klient v Allianz – SP v roku 2010, a to vo výške 750.000 eur. Najvyššiu sumu, ktorú poisťovňa doteraz za úmrtie v životnom poistení vyplatila, bola 225.000 eur.

Slováci si v rámci rizík pri životnom poistení najčastejšie dojednávajú úrazové poistenie, konkrétne denné odškodné počas liečenia následkov úrazu, smrť po úraze i trvalé následky úrazu. “Súvisí to najmä so životnou situáciou Slovákov. Mnohí sú živiteľmi rodín, alebo sú zaťažení hypotékami a úvermi a chcú, aby v prípade ich úrazu či úmrtia bolo o ich rodinu finančne postarané,” vysvetľuje riaditeľ odboru spolupráce so životnými maklérmi Allianz – SP Vladimír Halás.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com