Neplatiči dlhujú zdravotným poisťovniam vyše 468 miliónov eur

Female Doctor with Stethoscope Holding Piggy Bank with Bruised Eye and Bandage.

V zdravotníctve chýbajú pre neplatičov poistného stámilióny eur. Zdravotné poisťovne evidujú takmer 440.000 dlžníkov, ich aktuálny dlh je 468,9 milióna eur. Ide najmä o samoplatcov (365.000), ukazujú dáta, ktoré TASR poskytli všetky tri poisťovne pôsobiace na Slovensku.

Najviac dlžníkov (289.992) má najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa, výška pohľadávok predstavuje 293,9 milióna eur. “Z toho 44,7 mil. eur je evidovaný dlh voči zamestnávateľom a 249,2 mil. eur voči samoplatiteľom,” uviedla jej hovorkyňa Petra Balážová.

Dôvera momentálne eviduje 92.000 dlžníkov na zdravotnom poistení. Aktuálna výška dlhu je takmer 119 miliónov eur, z toho 100 miliónov dlhujú individuálni platitelia poistného, zvyšok zamestnávatelia, ktorí neplatia odvody za svojich zamestnancov.

“Za 119 miliónov eur by sa mohli postaviť tri nové nemocnice, prípadne by sa dali vykonať desaťtisíce dôležitých operácií, ako je napríklad výmena bedrového kĺbu, na ktoré sú dlhé čakacie lehoty,” hovorí PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.

Dlžníkov má aj Union zdravotná poisťovňa. Celkovo ich je 58.000, nezaplatili poistné vo výške 56 miliónov eur. “Dlžné poistné zdravotnej poisťovni chýba pri preplácaní zdravotnej starostlivosti. V konečnom dôsledku aj z peňazí tých poistencov/platiteľov poistného, ktorí odvody riadne platia, sa uhrádza zdravotná starostlivosť dlžníkov,” povedala hovorkyňa poisťovne Judita Smatanová.

Nedoplatky podľa Balážovej najčastejšie vznikajú u tých poistencov, ktorí zabudli na zmenu trvalého príkazu pri zmene výšky preddavku na poistné. “Taktiež častou skupinou dlžníkov, sú takí platitelia ktorí dlhodobo neplnia svoje odvodové povinnosti. Ako aj poistenci, ktorí si neplnia oznamovacie povinnosti,” doplnila. Medzi dlžníkmi Dôvery sú vo veľkej miere napríklad živnostníci a podnikatelia. Ako však poukazuje Union ZP, dlžníkov na poistnom je možné nájsť medzi všetkými skupinami poistencov. “Najväčšiu skupinu dlžníkov tvoria samoplatitelia,” doplnila Smatanová.

Dlh so zdravotnou poisťovňou treba riešiť, môže skončiť exekúciou

Neplatenie odvodov na zdravotné poistenie sa môže skončiť exekúciou. Zdravotné poisťovne však dlžníkom najprv ich dlh pripomenú. Všeobecná zdravotná poisťovňa upozorňuje dlžníkov na ich nedoplatky zasielaním výziev na úhradu. Dôvera im zase pošle email či sms správu, až potom upomienku. Poistenci Union zdravotnej poisťovne si nájdu doporučenú zásielku – výkaz nedoplatkov.

S poisťovňou je lepšie ohľadne dlhu komunikovať, v opačnom prípade sa môže predražiť o náklady na exekúciu. Zdravotné poisťovne umožňujú dlžníkom dohodnúť si s nimi splátkové kalendáre, a vyrovnať tak svoj dlh aj postupne. Každá má však svoje vlastné podmienky.

Ak nedôjde k úhrade, prípadne k dohode o splácaní dlhu, vystavuje VšZP výkaz nedoplatkov, ktorý je zároveň exekučným titulom alebo podá návrh na vydanie platobného výmeru na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,” uviedla hovorkyňa VšZP Petra Balážová. Pokiaľ sa dlžník na úhrade dlhu s poisťovňou nedohodne, dostane predexekučnú výzvu. Tá je poslednou možnosťou úhrady bez navýšenia nákladov pohľadávky, potom už nasleduje exekúcia.

Dôvera platiteľov poistného upozorňuje na splatnosť preddavku, ako aj jeho neuhradenie sms správou alebo e-mailom. Ak nedôjde k zaplateniu, dlžníkom zasiela upomienky a následne si nedoplatok uplatní výkazom nedoplatkov. “S dlžníkmi sa snažíme komunikovať, informujeme ich o možnostiach, ako zaplatiť dlh, ako je možné požiadať o splátkový kalendár, upozorňujeme ich na riziká. Ak nezaplatia dlh ani na základe výkazu nedoplatkov, je tento vymáhaný súdnou exekúciou,” povedal PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.

Union ZP si dlžné poistné uplatňuje rovnako výkazom nedoplatkov. Posiela ho doporučene, poistenci ho vidia aj cez elektronický účet. Ak sa dlh neuhradí, pred exekúciou posiela ešte poisťovňa mail či sms. “Ak je platiteľ poistného presvedčený, že voči zdravotnej poisťovni nemá žiaden nedoplatok alebo nedoplatok v inej výške ako je uvedený vo výkaze nedoplatkov, má možnosť v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov podať námietky,” priblížila hovorkyňa Union ZP Judita Smatanová.

Upozornila, že nedoplatky často vznikajú najmä z dôvodu neplnenia si oznamovacích povinností. “Najčastejšie sa zabúdajú klienti prihlásiť ako samoplatitelia, keď si zdravotné odvody zároveň musia sami hradiť na účet zdravotnej poisťovne. Zároveň je dôležité si aktualizovať adresy svojho trvalého bydliska, prípadne nahlásiť zdravotnej poisťovni komunikačné adresy a telefonické a e-mailové kontakty,” zhrnula Smatanová.
Dlh na zdravotnom poistení obmedzí prístup k zdravotnej starostlivosti

Ľudia, ktorí neplatia odvody na zdravotné poistenie, majú podľa legislatívy nárok iba na úhradu akútnej zdravotnej starostlivosti. Plánované operácie či kúpele im tak zdravotné poisťovne nemusia preplatiť. K dlžníkom však pristupujú rozdielne. Zhodujú sa v tom, že pokiaľ poistenec dlh riadne spláca, preplatia mu všetko.

“Všeobecná zdravotná poisťovňa vzhľadom na medicínsku závažnosť niektorých diagnóz pristupuje k neplatičom individuálne. Aj v prípade, ak je poistenec v zozname dlžníkov, môže mu VšZP uhradiť plánovanú zdravotnú starostlivosť, a to v dvoch prípadoch,” uviedla jej hovorkyňa Petra Balážová. Prvým je, keby sa odkladom napríklad operácie mohlo poškodiť zdravie pacienta a druhým splátkový kalendár.

“Pokiaľ je poistenec vedený v zozname dlžníkov, až do vyrovnania dlhu mu neuhradíme napríklad kúpeľnú liečbu či plánovanú operáciu a odkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú zubárom alebo lekárnikom,” povedal PR špecialista Dôvery Matej Štepianský. Týka sa to aj schvaľovaných zdravotníckych pomôcok. Dôvera rovnako ako VšZP aj Union ZP uhradí zdravotnú starostlivosť dlžníkom so splátkovými kalendármi.

V preplácaní liekov dlžníkom majú zdravotné poisťovne každá vlastný prístup. Dlžníci Dôvery si od minulého roka musia za odkladnú zdravotnú starostlivosť v lekárňach zaplatiť sami. Naopak, VšZP im lieky preplatí. “VšZP takýto lekársky predpis lekárni uhradí,” priblížila Balážová s tým, že lieky vyžadujúce predchádzajúci súhlas poisťovne sa posudzujú individuálne.

Na zoznam dlžníkov sa dostanú tí, ktorí nezaplatia preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku, alebo majú nedoplatok z ročného zúčtovania poistného vyšší ako desať eur, vysvetlila hovorkyňa Union ZP Judita Smatanová. Poistencom, za ktorých neplatia odvody ich zamestnávatelia, zdravotné poisťovne uhrádzajú všetko bez obmedzení.

Zdroj. TASR

Foto: fotolia.com