Nežiaduce účinky najviac vlani hlásili užívatelia liekov na infekcie

TASRŠtátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) dostal vlani 1723 hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky liekov. Z toho 921 bolo závažných.

Najviac hlásení prišlo v súvislosti s liekmi používanými pri liečbe rôznych infekcií a onkologických ochorení či s liekmi ovplyvňujúci nervový systém. TASR to potvrdil ŠÚKL.

Zdravotníci poslali štátnemu ústavu 727 hlásení, farmaceutické spoločnosti 623 a pacienti 373 hlásení. Najviac ich prišlo z Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) a z dermatologických ambulancií v Bratislave, Košiciach a Liptovskom Hrádku.

Zaslanie hlásení ešte neznamená, že nežiaduca reakcia bola vyvolaná liekom, upozornil ŠÚKL. Ak sa preukáže, že liek môže vyvolať nežiaduci účinok, štátny ústav prijme potrebné opatrenia – môže ho napríklad pozastaviť alebo stiahnuť z používania.

Hlásenie nežiaducich účinkov má podľa Európskej liekovej agentúry význam pre zvyšovanie bezpečnosti lieku. Pripomína, že aj keď sú lieky pred registráciou rozsiahlo testované počas klinických štúdií, o ich vedľajších účinkoch nemôže byť známe všetko, kým ich nezačne postupne používať veľký počet ľudí.

Zdroj: TASR
Foto: TASR